Repetitorij zadataka za ponavljanje gradiva

Repetitorij zadataka za ponavljanje gradiva. Sastavljeni su po polugodištima određenih razreda.

Zadaci za pripremu polugodišnjeg ispita znanja

Nastavna pisma (matematika 3): EL1_1 EL1_2 EL1_3

Zadaci za pripremu popravnog ispita

  • 1.razred opće gimnazije       2011_1r
  • 2.razred opće gimnazije       2011_2r
  • 1.razred tehničara za elektroniku      2011_1e4
  • 3.razred tehničara za elektroniku    2011_3e4
Imate li problema s rješavanje ili pitanje, pišite na mail.