Elektrotehnička i strojarska skupina predmeta

 1. Boris Škifić
 2. Toni Brožić
 3. Aleksandar Ančić
 4. Sanja Močinić
 5. Josip Banko
 6. Guido Fabris
 7. Edi Juričić
 8. Nikola Ivančić

Nastavni predmeti stručnog vijeća za strukovnu kvalifikaciju Tehničar za elektroniku (NSK)

 • Tehničko crtanje i dokumentiranje
 • Osnove elektrotehnike
 • Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike
 • Osnove elektroničkih mjerenja
 • Elektronika
 • Osnove digitalne elektronike
 • Digitalna elektronika
 • Mikroupravljači
 • Uvod u automatiku
 • Uvod u robotiku (izborni)
 • Elektromotorni pogoni (izborni)
 • Instrumentacija
 • Programirljivi logički sklopovi
 • Obrada slike i zvuka
 • Uvod u računalne mreže
 • Vođenje procesa računalom
 • Robotika (izborni)
 • Radioničke vježbe (Obrada materijala – 1. razred; Elektrotehnika – 2. razred)
 • Radioničke vježbe (Elektronika – 3. i 4. razred)

4. razred zanimanje Tehničar za elektroniku (samo 2020./2021)

 • VF sklopovi i sustavi
 • Mikroračunala
 • Automatsko vođenje procesa
 • Elektronika instrumentacija
 • Računala u tehničkim sustavima

Nastavni predmeti stručnog vijeća za zanimanje Elektromehaničar

 • Strojarstvo
 • Osnove elektrotehnike
 • Elektronički materijali i komponente
 • Elektroenergetika
 • Elektronički sklopovi
 • Konstrukcija i ispitivanje električnih proizvoda
 • Mjerenja u elektrotehnici
 • Električni strojevi i aparati
 • Energetska elektronika
 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Rashlada i termička tehnika
 • Praktična nastava obrade materijala (1. razred)
 • Praktična nastava za elektromehaničare (2. i 3. razred)