Elektrotehnička i strojarska skupina predmeta

 1. Srđan Prica
 2. Toni Brožić
 3. Aleksandar Ančić
 4. Ferdo Milanović
 5. Josip Banko
 6. Ksenija Đorđević
 7. Mladen Vasiljević

Predmeti stučnog vijeća su:

 • Osnove elekrotehnike
 • Elektrotehnički materijali i komponente
 • Elektronički sklopovi
 • Mjerenja u elektrotehnici
 • Električni strojevi i uređaji
 • Informacije i komunikacije
 • Analogni i digitalni sklopovi
 • Mikroprocesori
 • Automatsko vođenje procesa
 • Elektronička instrumentacija
 • Mikroračunala
 • VF sklopovi i sustavi
 • Računala u tehničkim sustavima
 • Elektroenergetika
 • Konstrukcije i ispitivanje električnih proizvoda
 • Električni strojevi i aparati
 • Energetska elektronika
 • Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • Rashlada i termička tehnika
 • Radioničke vježbe za zanimanje tehničar za elektroniku
 • Praktična nastava za zanimanje elektromehaničar
 • Tehničko crtanje
 • Strojarstvo
 • Finomehanička tehnika
 • Praktična nastava obrade materijala