Društvena skupina predmeta

Stručno vijeće  Društvene skupine predmeta (filozofije, logike, sociologije, psihologije, psihologije prodaje, poslovne psihologije, politike i gospodarstva, etike i vjeronauka).

 1. Sergio Stemberger
 2. Željka Krpić
 3. Darko Kovačević
 4. Loreta Rabar
 5. Tina Gregorović Hlušička
 6. Ines Brajković

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

 • Filozofija
 • Logika
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Poslovna psihologija
 • Psihologija prodaje
 • Politika i gospodarstvo
 • Etika
 • Vjeronauk

KRITERIJI I ELEMENTI VREDNOVANJA DRUŠTVENA SKUPINA PREDMETA