Hrvatski jezik, likovna i glazbena umjetnost

 1. Marinka Burić
 2. Melita Lukšić
 3. Magda Rimanić
 4. Radmila Zaletel
 5. Tatjana Savić
 6. Barbara Širol Aleksić
 7. Tatjana Bratanović
 8. Eva Bulić
 9. Marica Ursić
 10. Silvia Starčić
 11. Ines Brajković

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

 • Hrvatski jezik
 • Hrvatski poslovni jezik
 • Likovna umjetnost
 • Glazbena umjetnost
Podstranice