Hrvatski jezik, likovna i glazbena umjetnost

 1. Melita Lukšić
 2. Magda Rimanić
 3. Radmila Zaletel
 4. Barbara Širol
 5. Amneris Ružić Fornažar
 6. Tatjana Bratanović
 7. Eva Bulić
 8. Marica Ursić
 9. Emanuela Karšaj
 10. Mladen Majušević
 11. Ines Brajković
 12. Angela Gojić

Predmeti stučnog vijeća su:

 • Hrvatski jezik
 • Hrvatski poslovni jezik
 • Likovna umjetnost
 • Glazbena umjetnost