Strani jezici

Kriteriji-na-razini-aktiva-STRANI-JEZICI-1

 1. Gorana Družeta
 2. Lorena Moscarda
 3. Andrejina Jugovac
 4. Ljiljana Petrić
 5. Daliborka Tojčić
 6. Linda Laković Baretinčić
 7. Tatjana Bratanović
 8. Sanja Grujić
 9. Renata Pifar Macuka
 10. Matea Lacmanović (zamjena)
 11. Katarina Brajdić Divšić
 12. Ines Brajković
 13. Ines Sirotić
 14. Ana Barbaro
 15. Mirna Blašković (zamjena)

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

 • Engleski jezik
 • Talijanski jezik
 • Njemački jezik
 • Latinski jezik