Strani jezici

 1. Gorana Družeta
 2. Lorena Moscarda
 3. Andrejina Miličić
 4. Ljiljana Petrić
 5. Daliborka Tojčić
 6. Tatjana Bratanović
 7. Sanja Grujić
 8. Renata Pifar Macuka
 9. Emanuela Karšaj
 10. Katarina Brajdić Divšić
 11. Ines Brajković
 12. Ines Sirotić
 13. Amneris Ružić Fornažar
 14. Martina Lukež Smoković
 15. Ana Aladić
 16. Sofia Pamić Berton

Predmeti stručnog vijeća su:

 • Engleski jezik
 • Talijanski jezik
 • Njemački jezik
 • Francuski jezik
 • Latinski jezik