Strani jezici

  1. Gorana Družeta
  2. Lorena Moscarda
  3. Andrejina Miličić
  4. Ljiljana Petrić
  5. Daliborka Tojčić
  6. Tatjana Bratanović
  7. Sanja Grujić
  8. Renata Pifar Macuka
  9. Emanuela Karšaj
  10. Katarina Brajdić Divšić
  11. Ines Brajković
  12. Ines Sirotić
  13. Amneris Ružić Fornažar
  14. Martina Lukež Smoković
  15. Ana Aladić
  16. Sofia Pamić Berton

Predmeti stručnog vijeća su:

  • Engleski jezik
  • Talijanski jezik
  • Njemački jezik
  • Francuski jezik
  • Latinski jezik