Povijest, geografija

 1. Igor Dobrić
 2. Martina Đuranec
 3. Barbara Širol Aleksić
 4. Stefani Mofardin
 5. Antonio Kurilić
 6. Tatjana Savić

  Nastavni predmeti stručnog vijeća:

  • Povijest
  • Geografija