Povijest, geografija

  1. Igor Dobrić
  2. Martina Đuranec
  3. Barbara Širol Aleksić
  4. Stefani Mofardin
  5. Antonio Kurilić
  6. Toni Guštin

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

  • Povijest
  • Geografija