Povijest, geografija

  1. Igor Dobrić
  2. Martina Đuranec
  3. Barbara Širol
  4. Mladen Majušević
  5. Antonio Kurilić
  6. Sanja Maružin

Predmeti stučnog vijeća su:

  • Povijest
  • Geografija