Povijest, geografija

  1. Igor Dobrić
  2. Martina Đuranec
  3. Barbara Širol
  4. Angela Gojić
  5. Antonio Kurilić
  6. Hrvoje Badurina

Predmeti stučnog vijeća su:

  • Povijest
  • Geografija