Nastavni planovi i programi

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u Pazinu, mješovita je škola sa sljedećim programima:

OPĆA GIMNAZIJA u četverogodišnjem trajanju (12 razrednih odjela).

Obrazovni sektor ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

Stjecanje strukovne kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (novi strukovni kurikulum od školske 2018./2019. godine) u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela); program za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR u trogodišnjem trajanju (3 razredna odjela).

Obrazovni sektor EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Program za zanimanje UPRAVNI REFERENT (četiri razredna odjela) i KOMERCIJALIST u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela).