Fizika, kemija, biologija

 1. Nikolina Kostadinović
 2. Martina Pulić Grabar
 3. Lara Juršić Zgrablić
 4. Damir Skok
 5. Irena Hudak Bogešić
 6. Nada Ćakić, mentorica
 7. Deni Vale

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

 • Biologija
 • Čovjek, zdravlje i okoliš
 • Kemija
 • Fizika