Fizika, kemija, biologija

  1. Nikolina Kostadinović, mentorica
  2. Martina Pulić Grabar
  3. Lara Juršić Zgrablić
  4. Damir Skok
  5. Irena Hudak Bogešić, mentorica
  6. Nada Ćakić, savjetnica

Nastavni predmeti stručnog vijeća:

  • Biologija
  • Čovjek, zdravlje i okoliš
  • Kemija
  • Fizika