Fizika, kemija, biologija

 1. Dušica Dorčić
 2. Martina Pulić Grabar
 3. Nikolina Kostadinović
 4. Roži Šiklić
 5. Ivana Burić
 6. Nada Ćakić Dinić
 7. Damir Skok

Predmeti stučnog vijeća su:

 • Biologija
 • Čovjek, zdravlje i okoliš
 • Kemija
 • Fizika