Dokumenti

Odluka o dopuni Godišnjeg plana i programa 2023_24

18_ŠK_GSŠJD_Pazin_2023_2024

18_GPP_GSŠJD_Pazin_2023_2024

Godišnji_Plan_Program_2022_2023

GSSJD_Pazin_ŠK_2022_2023

Školski kurikulum GSSJD za šk. god. 2021./2022

Godišnji plan i program rada GSSJD za šk.god. 2021./2022

Godišnji_Plan_Program_GSSJD__2020_2021 PROČIŠĆEN TEKST

Godišnji_Plan_Program_GSSJD__2020_2021

Školski_kurikulum_GSSJD_2020_2021

Odluka_o_izmjeni_dopuni_GPP_točka_VII_2019_2020

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Školski kurikulum Škole za školsku 2019./2020. godinu
Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2019./2020. godinu
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)
Sastav školskog odbora
Etički kodeks 2015.

Nacionalni okvirni kurikulum (NOVO)
Pravinik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (82/2019.)
Pravila Eko-vijeća Škole
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o polaganju državne mature NOVO (NN 1/2013. od 2. siječnja 2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (41/2019.)
Pravilnik o izvođenju izleta ekskurzija
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima