Gimnazija

Gimnazije su općeobrazovne srednje škole koje učenike pripremaju za upis i studiranje na veleučilištima, visokim učilištima i fakultetima.

Ciljevi gimnazijskog obrazovanja proizlaze iz općih ciljeva hrvatskoga obrazovnog sustava, vizije iskazane Okvirom nacionalnoga kurikuluma i usmjereni su prema uspostavljanju i dugoročnom osiguravanju okružja koje učenicima omogućuje i pruža podršku da se razviju u mlade ljude koji u punoj mjeri ostvaruju vlastite potencijale, upravljaju vlastitim napretkom, poštuju dobrobit drugih i aktivno i odgovorno sudjeluju u zajednici. U gimnazijskom obrazovanju tri su temeljna cilja: cjelovit osobni razvoj, temeljno opće obrazovanje, priprema za nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Svrha je  gimnazijskog obrazovanja razviti kod učenika intelektualnu širinu, istraživačku radoznalost, potrebama za novim spoznajama i djelovanjem, osposobiti učenika za logičko i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole, traju četiri godine i završavaju se polaganjem ispita državne mature čime se prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru stječe obrazovna kvalifikacija razine 4.2. Gimnazije su usmjerene prema nastavku školovanja i pružaju opće obrazovanje, omogućuju stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima. U gimnazijskim obrazovnim programima učenici stječu kompetencije (znanja i vještine) iz općeg znanja, što predstavlja kvalitetnu osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Gimnazijsko obrazovanje priprema mlade ljude za cjeloživotno učenje i produktivan osobni, profesionalni i društveni život.

Gimnazijski obrazovni program obogaćen je izbornom i fakultativnom nastavom te izvannastavnim aktivnostima koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

U našoj školi izvode se programi  opće gimnazije prirodoslovno matematičke gimnazije (od školske 2021./2022. godine).

Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe (NN 66/2019)