Opće informacije

Naziv škole: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
Adresa: Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin
Tel. 052/624-017; 624-184 fax. 052/624-226

Tjedna i godišnja organizacija rada Škole determinirana je i definirana u prvom redu brojem razrednih odjela, postojećim kadrom, raspoloživim prostorom, mogućnošću organizacije prijevoza učenika te organizacijom praktične nastave.

Organizacija radnog tjedna

Organizaciju radnog tjedna koncipirali smo na bazi 27 razrednih odjela, od čega dvanaest (12) razrednih odjela u gimnaziji, četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist te tri (3) u zanimanju elektromehaničar.  Škola raspolaže sa 25 učionica od čega je šest učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: dvije (2) za elektrotehniku (I-6; S-3), tri (3) za informatiku, kompjutorsku daktilografiju i poslovne komunikacije i strukovne vježbe (II-12, II-14 i I-14)  i jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada – ručna obrada materijala (S-1).

Dnevno je u prijepodnevnoj smjeni (od 8,30-14,25 sati) u Školi 17-19 razrednih odjela. Svakoga se dana na praktičnoj nastavi /radioničkim vježbama/ nalazi 1-2 razredna odjela od ponedjeljka do petka (dijelom u Školi, dijelom u firmama). U popodnevnoj smjeni (od 14,30 do 20,00 sati) je od sedam (7) do osam  (8) razrednih odjela. Većina razredni odjeli idu po jedan dan, maksimalno dva dana u popodnevnoj smjeni na nastavu.

Obzirom na veći broj sati po pojedinim predmetima u odnosu na broj učionica (hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest, matematika, elektrotehnička i ekonomska skupina predmeta i dr.), ovakvom organizacijom rada dobili smo bolje iskorištenje prostora – specijaliziranih učionica u obje smjene, ravnomjernije opterećenje nastavnika po danima, kako ujutro tako i poslijepodne, prostorno rasterećenje jutarnje smjene, osim toga ravnomjernijim rasporedom svih učenika u popodnevnoj smjeni ublažen je problem putovanja učenika.