Završni ispit

Završni ispit učenika 3E, 4D, 4K, 4E4 u školskoj 2018./2019. godini

 

Na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada i Vremenika Izradbe i obrane završnog rada,  Prosudbeni odbor za organizaciju i provedbu Izradbe i obrane završnog rada Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na svojoj sjednici od 22. svibnja  2019., utvrdio je

Vremenik_obrana_završni_rad_ljetni_2018_2019

Raspored_učenika_obrana_završni_rad_ljetni_2018_2019

 

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

Pazin, 22. svibnja 2019.


Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)

 

ZAVRŠNI_RAD_UČENICI_18_19

Kalendar_Vremenik_završnog_ispita_2018_2019

Hodogram_završnog_ispita_18_19

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

 


ZAVRŠNI ISPIT UČENIKA 3E, 4D, 4K, 4E4 U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

Vremenik_Izvadak _GPP_17_18

Hodogram_završnog_ispita_17_18

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

 

Upute za izradbu i obranu završnog rada

ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA
Upute za izradu i obranu završnog rada za učenike:

Upute_ELEKTROMEHANIČAR_18_19

Upute_KOMERCIJALIST_18_19

Upute_UPRAVNI_REFERENT 18_19

Upute_TEHNIČAR_ZA_ELEKTROT_18_19

Pazin, 20. studenog 2018.

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. satničarka, voditeljica, ispitna koordinatorica