Završni ispit

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA  3.E, 4.D, 4.K, 4.E4 u školskoj 2020./2021. godini

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)

Kalendar_Vremenik_Izvadak_GPP_2020_2021

Hodogram_završnog_ispita_2020_2021

Pazin, 19. listopada 2020.

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/


Završni ispit učenika 3.E, 4.D, 4.K, 4.E4 u školskoj 2019./2020. godini

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)


Završni rad /Elaborat/ ljetni rok 2019./2020.  – DOSTAVLJANJE U ŠKOLU /NOVO/

Zbog epidemije COVID-19, nove situacije i nastave na daljinu koja traje od sredine ožujka 2020., za nadolazeće aktivnosti oko Završnog rada moramo se prilagoditi novim uvjetima.

Elaborat – pismeni dio završnog ispita u ljetnom roku školske 2019./2020. godine učenici završnih razreda za zanimanja: elektromehaničar (3.E), tehničar za elektroniku (4.E4), upravni referent (4.D) i komercijalist (4.K) predat će elektroničkim putem.

Radi cjelovitosti teksta, lakšeg učitavanja Elaborata na računalima u Školi, molimo sve učenike da uređene tekstove na svojim osobnim računalima obavezno pretvore u PDF format i pošalju. Uz Elaborat potrebno je poslati i sve dodatne materijalepriloge, također u PDF, JPG formatu i sl., kao što su: sheme, dodatne tablice, grafikone, konzultacijski list – za komercijaliste i sl., koji su sastavni dio Elaborata i umeću na kraju rada (kada bi se dostavljali u papirnatom obliku).

Završne radove poslati do datuma utvrđenog Kalendarom i Vremenikom završnog ispita za ljetni rok školske 2019./2020. godine, do 15. svibnja 2020. (uključivo i taj dan) na e-mail adresu: [email protected].

Pazin, 4. svibnja 2020.


Kalendar_Vremenik_Izvadak_GPP_19_20

Hodogram_završnog_ispita_19_20

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

 


Upute za izradbu i obranu završnog rada