Završni ispit

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA  3.E, 4.D, 4.K, 4.E4 u školskoj 2022./2023. godini

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)

Hodogram provedbe završnog ispita_22_23

Vremenik izrade i obrane završnog rada

 

Pazin, 11. listopada 2022.

Iva Luk, stručna suradnica pedagoginja