Završni ispit

Završni ispit učenika 3.E, 4.D, 4.K, 4.E4 u školskoj 2019./2020. godini

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)

Kalendar_Vremenik_Izvadak_GPP_19_20

Hodogram_završnog_ispita_19_20

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

 


Upute za izradbu i obranu završnog rada