Financijsko poslovanje

I.Izmjene i dopune fina.plana 2020.

Godišnji financijski izvještaj 12-2019.

Bilješke uz financijkso izvješće za 2019.

Plan nabave za 2020.

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Godišnji financijski izvještaj 12-2018.
Bilješke uz GFI 12-2018.- Obvezne bilješke
Financijski plan za 2019.  i  Projekcija plana za 2020. i 2021. Opći dio
Financijski plan za  2019. i Projekcija plana za 2020. i 2021.
I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.
I.Izmjena i dopuna- FINA.PLAN OPĆI DIO 2019.I PROJE.2020. i 2021.
I.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.
Plana nabave za 2019.
Godišnji financijski izvještaj 12-2017.
Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020.
Financijski plan opći dio 2018. i projekcija za 2019.-2020.
Bilješke uz financijska izvješća 12-2017.
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa 2017.
I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA – OPĆI DIO
I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2017.-2018.-2019.
Plan nabave za 2018. godinu
DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA
Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
FINANCIJSKI PLAN 2017.-2018.-2019.
Financijski plan – 2017-19.-OBRAZLOŽENJE
Procedura-zaprimanja-i-provjere-računa-njihove-provjere-i-pravovremenog-plaćanja
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Gimnazije i strukovne škola Jurja Dobrile, Pazin
Procedura stvaranja ugovornih obveza u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin