Upisi učenika u prvi razred

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Natječaj za upis u 1. razred srednje škole u šk. godini 2024-2025.

Upisi u prvi razred školske godine 2024./2025.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html

Prezentacija škole za 2024. / 2025.

 

Upisi u prvi razred u šk. godini 2023./2024.

Natječaj

UPISNI ROKOV1

Prezentacija škole

O B A V I J E S T

Provjera znanja stranog jezika organizira se na zahtjev učenika ukoliko se radi o stranom jeziku (kao prvom stranom jeziku) koji učenik nije učio u osnovnoj školi.

Učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju –  liječnička svjedodžba medicine rada ili liječnička svjedodžba školskog liječnika ) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2023./2024. nakon dostave navedenih dokumenata u razdoblju od 10. do 13. srpnja 2023. što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka.

Navedeni dokumenti mogu se donijeti i osobno ili dostaviti elektroničkim putem na adresu škole [email protected]

Pozivamo učenike i roditelje da dođu osobno na upise u 1. razrede gimnazijskih i strukovnih programa:
11. srpnja 2023. (utorak):

9:00 sati – opća gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija
10:30 sati – upravni referenti i komercijalisti
12:00 sati – tehničari za elektroniku i elektromehaničari

 

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

 

Upisi u prvi razred u šk. godini 2022./2023.

Natječaj za upis u prvi razred GSSJD Pazin u školskoj godini 2022-2023

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022-2023

Prezentacija škole 2022-2023

O B A V I J E S T

Upisi u 1. razrede gimnazijskih i strukovnih programa bit će:

12. srpnja 2022. (utorak):

9:00 sati – opća gimnazija i prirodoslovno-matematička gimnazija
10:30 sati – upravni referenti i komercijalisti
12:00 sati – tehničari za elektroniku i elektromehaničari

 

Učenici su obvezni donijeti sa sobom

  • obrazac upisnice za upis u I. razred srednje škole
  • ostale dokumente važne za upis u srednju školu (potvrda školske medicine ili potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, a prema natječaju za pojedini program te druge dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, dokument kojim učenik ostvaruje pravo na izravan upis, dokument kojim učenik ostvaruje dodatan bod i dr.)

Ako je učenik iz opravdanih razloga spriječen u dolasku na upise, dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem (skenirano) na adresu: [email protected]   od 11 do  13. srpnja 2022. do 13:00 sati

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.