Vijeće učenika

Vijeće učenika škole konstituirano je 28. rujna 2022. godine. Broji 27 učenika (jedan predstavnik svakog razrednog odjela – popis je u tablici ).

Ima svog predsjednika i Odbor Vijeća učenika (dva predstavnika svake generacije). Voditelj Vijeća učenika: Sloković Jasna, prof., za predsjednicu Vijeća učenika izabrana je Gaia Benedetti iz 4c, a njena zamjenica je Ana Kalac, učenica trećeg b razreda opće gimnazije. U Odbor su izabrani:

  1. razredi: 1a Nicolas Kos; 1e4 David Šestan
  2. razredi: 2a Zara Sofia Krajcar; 2e4 Mateo Kurelović
  3. razredi: 3b Jura Katalinić; 3d Ema Pilat
  4. razredi 4a Nina Radovčić; 4e4 Paolo Benvin
VIJEĆE UČENIKA  A  B  C  D  E3  E4  K  

 

1.  PREDSTAVNICI   Nicolas Kos  Luna Bubičić Tamara Radetić  Kimi Rabar  Mauro Valković  David Šestan   Patrik Benjamin Orbanić 
2.  PREDSTAVNICI   Zara Sofia Krajcar   Loris Žužić Nevena Rilak   Leona Koraca   Ivan Vrbat  Mateo Kurelović  Leni Pauletić
3.  PREDSTAVNICI   Chiara Vukadinović  Ana Kalac   Jura Katalinić  Ema Pilat  Dino Džinović  Erion Dželili  Alex Mrgan
4.  PREDSTAVNICI   Nina Radovčić  Mihael Slivar   Gaia Benedetti  Mateo Šušljik      —-  Paolo Benvin  Petra Merklin