Vijeće učenika

Vijeće učenika škole konstituirano je 28. rujna 2022. godine. Broji 27 učenika (jedan predstavnik svakog razrednog odjela – popis je u tablici ).

Ima svog predsjednika i Odbor Vijeća učenika (dva predstavnika svake generacije). Voditelj Vijeća učenika: Sloković Jasna, prof., za predsjednika Vijeća učenika izabran je Martin Tomišić iz 4a,a njegova zamjenica je Gaia Benedetti, učenica trećeg razreda opće gimnazije. U uži Odbor su izabrani:

1 razredi: Lara Mijandrušić 1b i Mateo Kurelović 1e4

2 razredi: Erion Dželili 2e4 i Ana Kalac 2b

3 razredi: Mateo Sergo 2e3 i Gaia Benedetti 3c,

4 razredi: Đenifer Šepić 4b i Viktor Močibob 4e4

VIJEĆE UČENIKA  A  B  C  D  E3  E4  K  

 

1.  PREDSTAVNICI   Zara Sofia Krajcar  Lara Mijandrušić  Nevena Rilak   Leona Koraca Matej Udovičić  Mateo Kurelović  Nina Putina 
2.  PREDSTAVNICI   Chiara Vukadinović   Ana Kalac   Antonella Drandić   Andrea Vivoda    Luka Klobas  Erion Dželili   Patrik Sinožić  
3.  PREDSTAVNICI   Nina Radovčić   Mihael Slivar   Gaia Benedetti   Mateo Šušljik   Mateo Sergo   Leo Orbanić   Petra Merklin  
4.  PREDSTAVNICI   Martin Tomišić   ĐeniferŠepić  Luka Kukić   Antonija Anzur   Čeh Damir Sebastian   Viktor Močibob   Vanessa Mendiković