Vijeće učenika

Vijeće učenika škole konstituirano je 28. rujna 2021. godine. Broji 27 učenika (jedan predstavnik svakog razrednog odjela – popis je u tablici ).

Ima svog predsjednika i Odbor Vijeća učenika (dva predstavnika svake generacije). Voditelj Vijeća učenika: Sloković Jasna, prof., predsjednica Vijeća učenika je Ana Švić, učenica četvrtog razreda opće gimnazije. U Odbor su izabrani:

za 1 razrede: Erion Dželili (1e4) i Ana Kalac 1b

za 2 razrede: Mateo Sergo (2e3) i Slivar Mihael (2b)

za 3 razrede: Đenifer Šepić i Viktor Močibob

za 4 razrede: Mara Burić (4a) i Debora Šegon (4k).

VIJEĆE UČENIKA A B C D E3 E4 K 

 

1. PREDSTAVNICI  Chiara Vukadinović Ana Kalac Jura Katalinić Semra Shainoska  Luka Klobas Erion Dželili Patrik Sinožić
2. PREDSTAVNICI  Nina Radovčić Mihael Slivar Gaia Benedetti Lukas Šabić Mateo Sergo Jan Matej Erniša Petra Merklin
3. PREDSTAVNICI  Martin Tomišić Đenifer Šepić Luka Kukić Antonija Anzur Čeh Damir Sebastian Viktor Močibob Vanessa Mendiković
4. PREDSTAVNICI  Mara

Burić

Luka Štefanuti Ana Švić Ella Ivančić  

————-

Švić Ivan Debora Šegon