Upute za izradbu i obranu završnog rada

ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA

Upute za izradu i obranu završnog rada za učenike:

Upute ELEKTROMEHANIČAR_18_19
Upute KOMERCIJALIST_18_19
Upute UPRAVNI_REFERENT 18_19
Upute TEHNIČAR_ZA_ELEKTROT_18_19

Pazin, 20. studenog 2018.

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. satničarka, voditeljica, ispitna koordinatorica