Upute za izradbu i obranu završnog rada

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023. 

Upute za izradu i obranu završnog rada za učenike:

Upute_ELEKTROMEHANICAR_ZR_22_23

Upute_KOMERCIJALIST_ZR_22_23

Upute_TEHNICAR_ZA_ELEKTR_ZR_22_23

Upute_UPRAVNI REFERENT_ZR_22_23