Upute za izradbu i obranu završnog rada

ŠKOLSKA 2021./2022. GODINA

Upute za izradu i obranu završnog rada za učenike:

Upute_ELEKTROMEHANICAR_ZR_21_22

Upute_KOMERCIJALIST_ZR_21_22

Upute_UPRAVNI REFERENT_ZR_21_22

Upute_TEHNICAR_ZA_ELEKTR_ZR_21_22