Upute za izradbu i obranu završnog rada

ŠKOLSKA 2020./2021. GODINA

Upute za izradu i obranu završnog rada za učenike:

Upute_ELEKTROMEHANIČAR_ZR_20_21

Upute_KOMERCIJALIST_ZR_20_21

Upute_TEHNIČAR_ZA_ELEKTR_ZR_20_21

Upute_UPRAVNI_REFERENT_ZR_20_21