Škola demokracije

Svrha: uključivanje učenika u različite oblike rada koji im omogućuju da iskažu svoje kreativne sposobnosti i mogućnosti. Kroz debatni klub koji djeluje u okviru Škole demokracije učenicima se pruža prilika da raspravljaju o temama koje ih zanimaju i da na taj način iskažu svoje stavove.

Teme koje se obrađuju i načini njihove realizacije razvijaju kod mladih ljudi svijest o potrebi uključivanja u različite društvene procese koji doprinose poboljšanju društva. Na taj način mladi ljudi se pripremaju za učenje, obrazovanje i rad u demokratskom i multikulturnom društvu.

Sadržaj rada: navedeni ciljevi se ostvaruju kroz sljedeće sadržaje:

 • obilježavanje značajnih datuma
 • suradnja s lokalnom zajednicom
 • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za eko projekte
 • ispitivanje javnog mnijenja
 • suradnja sa Zdravim gradom
 • suradnja s Gongom
 • sudjelovanje u radu Vijeća učenika

Aktivnosti: u realizaciji Programa organizirat će se sljedeće aktivnosti:

 • debate na određene teme
 • organiziranje okruglih stolova na aktualne teme
 • posjeta organima i tijelima lokalne samouprave
 • posjeta Hrvatskom saboru
 • posjeta saborskih zastupnika školi

Nositelji: sve aktivnosti provode učenici polaznici Škole demokracije u suradnji s ravnateljem, lokalnom zajednicom, Zdravim gradom, Gongom i drugima.
Vrijeme realizacije: tijekom školske godine
Voditelj projekta je prof. Alma Klokić.