Državna matura

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

 

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE

 

PRIJAVLJIVANJE ISPITA U JESENSKOM ROKU

 1. Učenici koji žele polagati ispite državne mature u jesenskome roku školske 2018./2019. godine ispite prijavljuju 20. 07. 2019. do 31. 07. 2019do 12:00sati na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na isti način na koji su to učinili za ljetni rok. Obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale kandidate objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr  i www.postani-student.hr  .
 1. Učenici koji zbog upućivanja na dopunski rad, popravni ispit ili drugih razloga nisu pristupili ljetnome roku ponovo prijavljuju SVE ispite koje žele polagati (Hrvatski jezik, Matematika, strani jezik, izborni predmeti).
 2. Učenici koji žele ponovno prijaviti ispit položen u ljetnom rokuzbogpopravljanja ocjene / ocjena –  ispit plaćaju. Naknada za troškove polaganja ispita državne mature u 2018./2019. iznosi 175,00 kn po ispitu. Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku –  rok za uplatu: 6.08.2019. do 23:59 sati
 3. Učenici koji ponavljaju polaganje ispita, jer nisu s uspjehom položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku prijavljujuSAMO ispit / ispite koje nisu položili (predmet).
 4. Učenici kojima je prilagodba ispitne tehnologije bila odobrena na ispitima državne mature ljetnoga roka 2018/2019. godine, o potrebi prilagodbe u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnog koordinatora škole.
 5. Također, svi učenici koji žele, moći će prijaviti studijske programe na kojima je ostalo mjesta za jesenski rok prema kalendaru https://www.studij.hr/kalendar
 6. Mole se učenici da obrate pozornost na Kalendar polaganja ispita u jesenskom roku, a za dodatne informacije mogu se obratiti ispitnoj koordinatorici Škole na e-mail: [email protected][email protected]
 7. Dodatne informacije učenici mogu dobiti:
 • pozivom na broj Info centra 01/4501 899
 • slanjem upita e-poštom na adresu: [email protected]

Upute_Kalendar_vremenik_jesenski_2018_2019

 

Pazin, 16. srpnja 2019.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

 


OBAVIJEST MATURANTIMA koji su pristupili polaganju ispita državne mature u ljetnome roku školske 2018./2019.godine

 • Konačna objava rezultata ispita državne mature – 15.07.2019. oko 12:00 sati
 • Zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanje studijskih programa (inozemstvo) – 15.07.2019. u 14:59 sati
 • Objava konačnih rang – lista za upise na studijske programe i dodjela UPISNOG BROJA – 15.7.2019. iza 16:00 sati
 • Visoka učilišta započinju s upisima od 16.7.2019. na dalje
 • Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature bit će u srijedu, 17. srpnja 2019. u 10:00 – 12:00 sati u uredu ispitne koordinatorice i razrednika (Zbornica). Nepodignute svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti će moći preuzeti svakoga radnoga dana od 8:00 do 12:00 sati u referadi za učenike. Za maturante koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokumente, dokumente može preuzeti roditelj ili skrbnik.

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom rok 2018./2019.

 • Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u ljetnom roku 2018./2019.

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-ljetni-rok-2018_2019

 • Videoupute za organizaciju i provedbu ispita državne mature možete pogledati pod linkom:

https://www.ncvvo.hr/videoupute-za-organizaciju-i-provedbu-ispita-drzavne-mature/

 • Primjeri dopuštenih i nedopuštenih tipova džepnih računala koje učenici smiju  koristiti kod pisanja ispita državne mature iz Matematike, Kemije i Fizike:

KALKULATORI_21-01-2019

 • Prezentacije za učenike   održane u travnju i svibnju 2019.

3A_UČENICI_pravila_polaganja_bodovanje_rezultati_18_19

4_UČENICI_studiji_liste_kalendar_18_19

 • Ispitni katalozi za školsku 2018./2019. nalaze se pod sljedećim linkom:

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2018-2019/

Pazin, 22. travnja 2019.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


 • Od 9. travnja 2019. do 16. travnja 2019. za učenike četvrtih razreda održat će se 3. dio PPT “Postupak, pravila polaganja i bodovanja ispita državne mature” /4K/  i 4. dio PPT  “Prijava studijskih programa,  stvaranje rang lista – lista prioriteta, kalendar državne mature i ostalih aktivnosti u ljetnom roku školske 2018./2019. godine” za sve razredne odjele /4A, 4B, 4C, 4D, 4E4  i 4K/.
 • Podsjećamo na drugi interni termin – dostavljanje Zamolbi za naknadnim prijavama, promjenama (opravdani razlozi, potrebna dokumentacija) i odjavama ispita državne mature ispitnoj koordinatorici do 16. travnja 2019.(14:00 sati).
 • Sastanak Školskog ispitnog povjerenstva održat će se 16. travnja 2019. kako bi članovi povjerenstva razmotrili vaše zahtjeve i donijeli odluke o opravdanosti Zamolbi.

Naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature.

Nakon završetka prijave ispita državne mature (15. veljače 2019.) prema Pravilniku o polaganju državne mature, postoji mogućnost za naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature.
Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.
Za ove postupke učenici se javljaju ispitnoj koordinatorici kod koje će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:
• popuniti obrazac zamolbe
• dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)
Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita (nema mogućnosti jer su svi učenici koji su to željeli prijavili ispite u zadanome roku do 15. veljače 2019.), promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo te o tome obavještava Centar.
1. Naknadna prijava ispita
Rok: do 3. 5. 2019. (uključivo i taj dan)
Napominjemo:
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

2. Promjena prijavljenih ispita
Rok: do 3. 5. 2019. (uključivo i taj dan)
Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene. Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

3. Odjava prijavljenih ispita
Rok: do 14. 5. 2019. (uključivo i taj dan)
Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

VAŽNO:
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatorici u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.
Budući da se za svaku zamolbu učenika mora sastati Školsko ispitno povjerenstvo, kako bismo bili što učinkovitiji i u rokovima dostavljali Odluke Školskog ispitnog povjerenstvo u NCVVO (u roku 48 sati), predlažemo četiri interna termina za dostavu zamolbi za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu i to:
• Prvi termin za promjene ispita /razina ispita i odjave – do petak, 22. 3. 2019. do 14:30 sati,
• Drugi termin za promjene ispita /razina ispita i odjave ispita – do utorak, 16. 4. 2019. do 14:30 sati,
• Treći termin promjene ispita /razina ispita – posljednji i odjave ispita – do četvrtka, 2. 5. 2019. do 14:30 sati,
• Posljednji termin samo za odjave – do ponedjeljka 13. 5. 2019. do 14:00 sati.

Obrasce zamolbi ispunjene i potpisane dostaviti do određenog roka ispitnoj koordinatorici (priloženi su u vašim e-mail porukama).
Sve nejasnoće oko odjava i promjena ispita ili naknadnih prijava, molim osobno se informirati u uredu ispitne koordinatorice.

Pazin, 7. travnja 2019.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


 

1. prosinca 2018. godine u 12.00 sati počele su  prijave ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2019. godine u 12.00 sati.

2. Prijave studijskih programa  započet će 1. veljače 2019. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2019./2020.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

Kalendar-državne-mature-2019.-ljetni-rok

Važni_datumi_za_učenike_2018_2019

1_UČENICI_DM_početne_informacije_18_19

2_DM_II_učenici_prijave_18_19_PPT

PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE-koji-2018.-2019.

——————————————————————–

Tijekom prosinca 2018. (17.12. i  20.12. 2018.) i siječnja 2019. (prvi tjedan nakon zimskih praznika) održat će su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2018./2019. i  prijave za upise na studijske programe” 

DM_RODITELJI_prosinac_siječanj_18_19

Pazin, 18. prosinca 2018.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


 

Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N N 82/2018.), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama. Pripreme i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo koje čini ravnatelj škole te šest nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.

Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.

Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima (sadržajno ispit)  i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.


DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

Jesenski rok državne mature 2017./2018.

Prijava ispita državne mature:

od 20.07.2018. od 12:00 sati  do 31.07.2018. u 12:00 sati

– Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na www.postani-student.hr

Kalendar i Vremenik_jesenski_rok_državne_mature_2017_2018

Pazin, 19. srpnja 2018.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica


 

Poštovani maturanti,

Hvala vam što ste provedenim ispitima državne mature pristupili ozbiljno i odgovorno. Pred vama su još dodatne provjere (prijemni) za rangiranje na neke studijske programe koje ste prijavili pa vodite brigu o rokovima i obavezno pratite stranice prijavljenih studijskih programa, kao i https://www.studij.hr/kalendar

Ostali važni datumi: Važni_datumi_srpanj_2018

Želim vam puno uspjeha!

Pazin, 29. lipnja 2018.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica


Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom roku:

 • Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2017./2018. školske godine

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-ljetni-rok-2017_2018-NOVO

 • Videoupute za organizaciju i provedbu ispita državne mature možete pogledati pod linkom:

https://www.ncvvo.hr/videoupute-za-organizaciju-i-provedbu-ispita-drzavne-mature/

 • Pravila ponašanja na ispitima, pribor koji je dozvoljeno koristiti na ispitima i dr. (podsjetnik za učenike)

Letak_pravila_kalendar_DM_2018_FINAL

 • Upute o vrsti džepnog računala koji možete koristiti na ispitima iz Matematike, Kemije i Fizike:https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/hr-ncvvo-www-s3static/wp-content/uploads/2017/10/14060147/KALKULATORI_13-5-2018.pdf

KALKULATORI_13-5-2018

 • Prezentacije za učenike   održane u travnju i svibnju 2018. – “Postupak, pravila polaganja i bodovanja ispita državne, prijava studijskih programastvaranje rang-lista studijskih programa, liste prioriteta…”

3_DM_učenici_prijave_studija_pravila_17_18

4_5_DM_učenici_bodovanje_liste_prioriteta_17_18

 • Ispitni katalozi za školsku 2017./2018. nalaze se pod sljedećim linkom:https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2017-2018/

Pazin, 20. svibnja 2018.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica


21. ožujka 2018 – Novosti NCVVO

Pokrenuta je nova mrežna aplikacija Generator državne mature u vlasništvu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Namijenjena je pristupnicima državne mature koji se žele pripremati za ispite državne mature na svojim računalima, laptopima ili tabletima.

Sadrži zadatke s ljetnoga i jesenskoga roka provedenih ispita državne mature više i osnovne razine iz 2014./2015. i 2015./2016. školske godine koji se nalaze na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kako bi korisnik imao pristup generiranim ispitima, mora se na početnoj stranici registrirati u sustav putem AAI podataka i nakon toga prijaviti. Kada korisnik odabere određeni predmet i razinu, generira se određeni broj nasumičnih pitanja iz baze zadataka i kreira se ispit kao na državnoj maturi u 2014./2015. ili 2015./2016. školskoj godini. Korisnik ne može vidjeti nasumično odabrana pitanja dok ne odabere opciju Započni ispit i pokrene odbrojavanje. Nakon isteka vremena zadanoga za rješavanje ispita ili ako korisnik prije isteka vremena odabere opciju Završi ispit, treba prijeći na sljedeću stranicu na kojoj može vidjeti rezultate ispita i prebaciti ih u PDF.

Na početnoj stranici mrežne aplikacije nalazi se kontakt obrazac uz pomoć kojega korisnik može kontaktirati autore projekta i uputiti im svoje pohvale, sugestije i kritike.

Internetska stranica nalazi se na gdmt.ncvvo.hr.


Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature.

Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru. Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:

 • popuniti obrazac zamolbe
 • dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita (nema mogućnosti jer su svi učenici ove Škole prijavili ispite u zadanome roku do 15. veljače 2018.), promjenu prijavljenoa g ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo te o tome obavještava Centar.

 1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 7. 5. 2018. (uključivo i taj dan)

Napominjemo: u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

 1. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 7. 5. 2018. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene. Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 1. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 17. 5. 2018. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 15. ožujka 2018.

 


Državna matura 2017./2018.

PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE_17_18

 

 

 

 

 

 

Tijekom prosinca 2017. (11.12. do 20.12. 2017.) održani su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2017./2018. i  prijave za upise na studijske programe” PPT_ovdje

Ispitni katalozi: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/ispitni-katalozi/

Pravilnik o polaganju državne mature: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-07/pravilnik_polaganja_dm_2013.pdf

——————————————–

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 20. prosinca 2017.


Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

1. prosinca 2017. godine u 12:00 sati započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2018. godine u 12:00 sati.

Prijave studijskih programa  započet će 1. veljače 2018. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

Važni-datumi-2017-2018-ljetni-rok

Kalendar_ljetni-rok_17_18_NOVO

Kalendar_jesenski_17_18_NOVO

Tijekom prosinca (do 15.12.) ispitna će koordinatorica održati  susrete s učenicima svih završnih razreda na kojima će se detaljno objasniti način prijava u sustav, prijava ispita državne mature i prijave studijskih programa. Obavijest o mogućnosti prijave i pristupa svojoj stranici u sustavu, učenici će pravovremeno dobiti od ispitne koordinatorice. Molimo učenike da do tada ne vrše nikakve radnje na stranici www.postani-student.hr.

————————————————————————————

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 4. prosinca 2017.

————————————————————————————

DRŽAVNA MATURA (Pravilnik o polaganju državne mature – NN 1/2013.)

Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.

Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.


 

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

Jesenski rok državne mature:

Jesenski-rok-2017.-ključni-datumi

Kalendar i vremenik državne mature, jesenski rok školske 2016.-17. godina

Kalendar_studiji_jesenski

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 24. srpnja 2017.

——————————————————————–

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom roku:

Pazin, 19. svibnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

——————————————————————————

Naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature

Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).  Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru. Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:

 • popuniti obrazac zamolbe
 • dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) te o tome obavještava Centar.

 • Naknadna prijava ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Napomena: u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

 • Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 • Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Pazin, 16. veljače 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Tijekom prosinca 2016. i siječnja 2017. održani su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2016./2017. i  prijave za upise na studijske programe”.

DM_II_dio_RODITELJI_prosinac_siječanj_16_17

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2016-2017/

https://www.ncvvo.hr/prirucnik-za-prijavu-ispita-drzavne-mature/

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-skol-god-2016-2017/

 

Pazin, 26. siječnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

U četvrtak, 1. prosinca 2016. godine započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.

Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12:00 sati.

Prijave studijskih programa  započet će 9. siječnja 2017. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

U petak, 9. prosinca 2016. na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr objavljen je : PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj 2016./2017. završavaju 4. razred/5. razred u medicinskim školama u srednjim školama u Republici Hrvatskoj. detaljno

Kalendar-polaganja-ispita-dm_2016-2017_ljetni-rok

Pravilnik_polaganja_dm_2013

DM_II_dio_prijave_ispita_studijski_programi_16_17

Pazin, 14. prosinca 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Obavještavaju se svi učenici 4. razreda školske godine 2016./2017. da  prijavljivanje, kao i registracija  u sustav putem stranice Postani student (kako bi pristupili svojoj stranici)  još nije dozvoljeno. Obavijest o mogućnosti prijave i pristupa svojoj stranici u sustavu, učenici će pravovremeno dobiti od ispitne koordinatorice. Prva prijava u sustav biti će za učenike moguća kada u SRDM (Središnjem registru državne mature) bude aktivna školska godina 2016./2017. i kada bude napravljena sinkronizacija podataka iz eMatice učenika upisanih u 4. razred školske godine 2016./2017.

Pazin, 6. studenog  2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-