Državna matura

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

 • Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2018.), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.
 • Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) u suradnji sa školama. Pripreme i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo koje čini ravnatelj škole te šest nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.
 • Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
 • Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta. Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima (sadržajno isti)  i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

NOVA OBAVIJEST – 20. kolovoza 2020.

Jesenski_rok_Upute_Kalendar_i_Vremenik_ispita_državne_mature_2019_2020

DM_upute_HZJZ_NCVVO_MZO_12_08

Upute_za_učenike_COVID_DM_ljetni_2020

 

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NOVA OBAVIJEST – 8. srpnja 2020.

Obavijest za maturante

U ponedjeljak, 13. srpnja 2020. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature u ljetnome roku školske 2019./2020. godine. Učenicima će na njihovim stranicama https://www.postani-student.hr/ na poveznici  Moji rezultati biti objavljeni ispitni materijali svih ispita kojima su pristupili.

Zbog epidemiološke situacije s Covid 19, preporuka je da se prigovori odrade online.

Učenici koji žele uložiti prigovor na ocjenu (bodovanje) poslat će prigovor ispitnoj koordinatorici na e-mail adresu: [email protected] na propisanom obrascu   koji se nalazi se u prilogu ove obavijesti (Word dokument). Školsko ispitno povjerenstvo donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga NCVVO.

Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se u roku od 48 sati od objave rezultata ispita (13. srpnja 2020. u 12:00  sati do 15. srpnja 2020. u 12:00 sati).  Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak, te naznačeno i objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Prigovore će učenici moći poslati od ponedjeljak, 13. srpnja 2020. od 12:00 sati do 14:00 sati, utorak. 14. srpnja 2020. od 9:00 do 14:00 sati i srijedu, 15. srpnja 2020. od 9:00 do 11:00 sati.

Objava konačnih rezultata ispita državne mature bit će u ponedjeljak, 20. srpnja 2020. Zadnji dan prijava za upis na studijske programe je 20. srpnja 2020., ujedno i zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 14:59 sati. Objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe je istoga dana  iza 16:00 sati. (https://www.studij.hr/kalendar)

Obrazac_prigovora

Pazin, 8. srpnja 2020.

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NOVA OBAVIJEST – 27. SVIBNJA 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 27. svibnja 2020. nove Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)
ljetni rok – lipanj 2020. godine. Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Drzavna_matura_upute_27_05

Pazin, 27. svibnja 2020.

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NOVO!

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje novi kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2019./2020. zbog novonastale situacije u kojoj je odlukom ministra zdravstva proglašena pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Kalendar je donesen u skladu s uputama za provedbu ispita državne mature tijekom pandemije koje je dao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-ljetni-rok-2019_2020-FINALE-2

Upute-za-provedbu-drzavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa_I_BLOK

Pazin, 9. svibnja 2020.


Izmjena sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020.

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Izmjena-sadr%C5%BEaja-ispitivanja-u-obvezatnim-ispitima-dr%C5%BEavne-mature-2020.-Copy.pdf

https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Suglasnost-na-izmjenu-sadr%C5%BEaja-ispitivanja-u-obvezatnim-ispitima-DM-2020..pdf

Pazin, 5. svibnja 2020.


Informiranje učenika o cjelokupnom postupku oko prijava, polaganja ispita državne mature, te prijava studijskih program u ljetnom roku 2019./2020.  zaokružujemo PPT. 4. dio „Prijava studijskih programa, stvaranje rang lista, liste prioriteta, pomoć i podrška…” Informacije su dostupne  OVDJE

Pazin, 1. svibnja 2020.


Zbog nove situacije i nastave na daljinu (od 16.3.2020.), ranije planirani susreti s učenicima (poslije 15. ožujka 2020.) sa detaljnim informacijama oko postupaka, pravila polaganja i bodovanja ispita (rezultata) državne mature nisu održani. Informacije su dostupne u PPT – 3. dio OVDJE

Pazin, 14. travnja 2020.


” U CENTRU MATURE“ – NOVA DIGITALNA PLATFORMA NCVVO

Nova digitalna platforma „U Centru mature“ objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Želite li se osobno upoznati s načinom osmišljavanja ispitnih zadataka, vrednovanjem usvojenosti nastavnih sadržaja tijekom srednjoškolskoga obrazovanja, ispitima prethodnih generacija ili samo provjeriti svoje znanje iz određenih područja, potražite digitalne materijale na mrežnoj stranici Centra https://www.ncvvo.hr/ pod nazivom „U Centru mature”.

Pazin, 7. travanja 2020.


NASTAVNO NA PRETHODNU OBAVIJEST DAJEMO VAŽNU OBAVIJEST!

U vremenu smo drugačijeg načina rada od onoga na koji smo ranije navikli ili nam je ranije propisan, pa se i oko aktivnosti državne mature  koje su pred nama moramo prilagoditi.

Podsjećam sve učenike da je ovo vrijeme odjava, promjena i naknadnih prijava ispita državne mature. Obrasce na dnu ove obavijesti objavljujemo u Word formatu pa vam neće biti problem popuniti na računalu i popunjene vratiti ih e-mailom na [email protected] , [email protected]znači ne morate ih ručno potpisivati niti skenirati ili slikati, niti naknadno potpisivati.

Podsjećam na prvi interni termin za dostavu obrazaca petak, 27. ožujka 2020. i novo vrijeme do 10:00 sati (ranije 14:30) kako bi na sastanku ŠIP (elektroničkim putem) istoga dana donijeli odluke.

Drugi interni termin je 24. travnja 2020. do 10:00 sati, posljednji termin s obzirom na nove okolnosti dogovorit ćemo na sljedećem sastanku ŠIP-a.

Apeliram na sve učenike da što prije odjave ili promjene sve one ispite koji im neće biti potrebni za bodovanje ili prijave za studijske programe.

Obrasci (Word format) možete preuzeti:

Odjava_ispita_2020

Promjena_ispita_2020

Promjena_razine_ispita_2020

Pazin, 20. ožujka 2020.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NAKNADNE PRIJAVE, PROMJENE ISPITA, ODJAVE PRIJAVLJENIH ISPITA

Dio učenika se već tijekom trajanja prijava ispita državne mature (do 15. veljače 2020.) informirao na koji način mogu odjaviti ili promijeniti ispit, kao i kako  naknadno prijaviti neki ispit. Svi će se postupci provoditi u skladu s člankom 10. i 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature.

Za ove radnje učenici se prvo javljaju ispitnoj  koordinatorici Škole kod koje će učenici dobiti obrazac zamolbe i upute za:

 • Naknadna prijava ispita

Rok: do 9. 05. 2020.(uključivo i taj dan).

Učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga (čl. 10. stavak 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama: „Opravani razlozi za naknadnu prijavu mogu biti: teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava; smrt u obitelji, prometna ili druga nesreće te drugi opravdani razlozi.“).

 • Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 9. 05. 2020. (uključivo i taj dan).

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene. Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.

 • Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 9. 05. 2020. (uključivo i taj dan).

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.

VAŽNO: Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatorici u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Budući da se za svaku zamolbu učenika mora sastati Školsko ispitno povjerenstvo, kako bismo bili što učinkovitiji i u rokovima dostavljali Odluke Školskog ispitnog povjerenstvo u NCVVO (u roku 48 sati), predlažemo četiri interna termina za dostavu zamolbi za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu i to:

 • Prvi interni termin za promjene ispita/razina ispita i odjave – do petak, 27. 3. 2020. do 14:30 sati,
 • Drugi interni termin za promjene ispita /razina ispita i odjave ispita – do petak, 24. 4. 2020. do 10:00 sati,
 • Posljednji termin promjene ispita /razina ispita i odjave ispita – do petka 8. 5. 2020. do 10:00 sati (9.5.2020. službeno je posljednji termin, a pada u subotu).
 • Obrasce zamolbiprazne preuzeti u uredu ispitne koordinatorice. Ispunjene i potpisane obrasce kao i dokumentaciju o opravdanosti zamolbi dostaviti do određenog roka (interni termini) u ured ispitne koordinatorice.
 • Sve nejasnoće oko odjava i promjena ispita ili naknadnih prijava, molimo osobno se informirati u uredu ispitne koordinatorice.

Pazin, 10. ožujka 2020.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom rok 2019./2020.

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature NN 127/2019 (27.12.2019.) NOVO

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2019-2020/ od 3. listopada 2029.


 • Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. objavljeni  14. siječnja 2020.

Priručnik za prijavu ispita državne mature_za učenike_NOVO


NCVVO – 10. siječnja 2020. 

Zbog promjena u Kalendaru školske godine 2019./2020. u dijelu koji se odnosi na maturante, NCVVO uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja donosi promjenu Kalendara provedbe ispita u ljetnom roku. U skladu s važećim odredbama Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/2013, 41/2019 i 127/2019) i Odlukom kojim se učenicima završnih razreda srednje škole omogućava polaganje dijelova ispita državne mature prije završetka nastavne godine 2019./2020. (KLASA: 602-03/19-06/00212; URBROJ: 533-05-20-0006 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. siječnja 2020. godine), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi ovaj Kalendar provedbe ispita u ljetnom roku 2019./2020.

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-ljetni-rok-2019_2020-NOVO


U srijedu 15. siječnja 2020. održani su roditeljski sastanci učenika završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4E4, 4K). Tema: Prijave ispita državne mature i prijave za upis na studijske programe u 2019./2020. školskoj godini.

PPT_za roditelje_siječanj_2020


Od 1. prosinca 2019. godine započele su prijave ispita državne mature u školskoj 2019./2020. godini.

Prijave ispita državne mature završavaju  15. veljače 2020. godine u 12:00 sati.

Sve informacije o prijavama ispita državne mature  dostupne su na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr

Prijave studijskih programa započinju 1. veljače 2020. i traju do 20. srpnja 2020.

Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr .

Zadaci za učenike do početka drugog polugodišta (najzad do 10. siječnja 2020.)

 1. Pribaviti PIN i TAN (učenici koji su bili odsutni protekli tjedan, objašnjenja mogu vidjeti u  PPT  Prijave_ispita_državne_mature_početne_informacije_2019_2020 ili doći osobno u ured ispitne koordinatorice radi pojašnjenja);
 2. Verificirati (potvrditi) osobne podatke ako je sve točno. Ako nije, poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenim problemom (pogreškom), ili doći osobno u ured ispitne koordinatorice;
 3. Verificirati (potvrditi) ocjene prvog, drugog i trećeg razreda  (nakon uvida u e-dnevnik ili svjedodžbe!) ako je sve točno. Ukoliko nije,  poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenom pogreškom;
 4. Proučiti uvjete studijskih programa ( www.postani-student.hr) za novu 2020./2021. akademsku godinu koji će biti ažurirani od 1. veljače 2020. (radi lakšeg odabira razina obaveznih predmeta i izborne predmete).
 5. Učenici koji imaju zdravstvenih poteškoća, a do sada se nisu javili ispitnoj koordinatorici, molim da to učine najzad do 23. prosinca 2019. (osobno).

Ostale napomene:

 • U prvom ili drugom tjednu II. polugodišta 2019./2020. školske godine održat će se roditeljski sastanci na temu „Prijave ispita državne mature i studijskih programa“.
 • Provjera prijavljenih ispita za sve učenike (razredne odjele) odradit ćemo na satovima razrednog odjela (SRO)­ – od 10. veljače do 14. veljače 2020.

Pazin, 11. prosinca 2019.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.