Državna matura

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

 • Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2018.), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.
 • Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) u suradnji sa školama. Pripreme i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) koje čini ravnateljica škole te šest nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator (mijenja se svake školske godine).
 • Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
 • Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta. Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima (sadržajno isti)  i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Ostali propisi:

 • Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/2013.)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (NN 41/2019.)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (NN 27/2019; NN 5/2020).

INFORMACIJE O DRŽAVNOJ MATURI ZA RODITELJE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

Od utorka, 19. siječnja 2021. do četvrtka 21. siječnja 2021. održani su roditeljski sastanci za sve završne razredne odjele (4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E4, 4.K). Glavna tema sastanaka bila je  Prijave ispita državne mature i prijave za upise na studijske program u školskoj 2020./2021. godini.

DM_roditelji_siječanj_2021

Pazin, 23. siječnja 2020.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE

 • Prijave ispita državne mature u školskoj 2020./2021. godini započele su 1. prosinca 2020. godine;
 • Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2021. godine u 12:00 sati.

Sve informacije o prijavama ispita državne mature  dostupne su na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr

 • Prijave studijskih programa započinju 1. veljače 2021. i traju do sredine srpnja 2021. (točan datum naknadno kada bude objavljen na studij.hr)
 • Prilikom prve prijave nakon nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa.

VAŽNI zadaci za učenike  prosinac 2020. – siječanj 2021. – do 15. veljače 2021.

 • Učenici koji imaju teškoća ili zdravstvenih poteškoća, i žele dati zahtjev za prilagodbu ispitne tehnologije HITNO se javiti ispitnoj koordinatorici, molim da to učinite najzad do 23. prosinca 2020.  (osobno e-mailom [email protected] , kroz aplikaciju Teams – čavrljanje, telefonom – 052 624 071 (interni 105) i dr.).
 • Pribaviti PIN i TAN (učenici koji su bili odsutni, objašnjenja mogu vidjeti u  PPT- e  – privitak ili je javiti na poznate kontakte);
 • Verificirati (potvrditi) osobne podatke ako je sve točno. Ako nešto nije točno poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenim problemom (greškom);
 • Verificirati (potvrditi) ocjene prvog, drugog i trećeg razreda  (nakon uvida u e-dnevnik ili svjedodžbe!) ako je sve točno. Ukoliko nije,  poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenom pogreškom;
 • Proučiti uvjete studijskih programa za novu 2021./2022. akademsku godinu koji će biti ažurirani od 1. veljače 2021. (radi lakšeg odabira razina obaveznih predmeta i izborne predmete).
 • Prijaviti ispite državne mature i izborne predmete – 15. veljače 2021.  do 12:00 sati

Ostale napomene:

 • Početkom II. polugodišta 2020./2021. održat će se roditeljski sastanci na temu „Prijave ispita državne mature i studijskih programa“ (dogovorit ćemo s razrednicima).
 • Provjera prijavljenih ispita za sve učenike (razredne odjele) ­ – 10. veljače do 14. veljače 2021. (ispitna koordinatorica).
 • Informiranje o važnim aktivnostima i zadacima državne mature: e-mailom; putem web stranice Škole https://www.gssjd.hr/nastava/drzavna-matura/ ; putem aplikacije Teams u kanalu SRO za vaš razredni odjel i dr.

 

Pazin, 4. prosinca 2020.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.