Državna matura

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

 • Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2018.), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.
 • Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) u suradnji sa školama. Pripreme i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) koje čini ravnateljica škole te šest nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator (mijenja se svake školske godine).
 • Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
 • Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta. Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima (sadržajno isti)  i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Ostali propisi:


NOVA INFORMACIJA – 21. SRPNJA 2021.

(https://www.gssjd.hr/drzavna-matura-u-jesenskom-roku-skolske-2020-2021-godine/) 

U privitku se nalaze Upute maturantima za prijavljivanje ispita državne mature u jesenskom roku te Kalendar i Vremenik  ispita državne mature u jesenskom roku školske 2020./2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati ispitnu koordinatoricu Škole prof. Vladimiru Jeromela-Vasiljević (e-mail: [email protected] ; [email protected] ).

Upute_Kalendar_Vremenik_jesenski_rok_2020_2021


NOVA INFORMACIJA – 10. SRPNJA 2021.

1.PRIVREMENI REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE; PRIGOVORI NA OCJENJIVANJE  

srijedu, 14. srpnja 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni  privremeni rezultati ispita državne mature u ljetnome roku školske 2020./2021. godine. Učenicima će na njihovim stranicama https://www.postani-student.hr/ na poveznici Moji rezultati biti objavljeni rezultati i  ispitni materijali svih ispita kojima su pristupili.

Od 14. srpnja 2021. od 12:01 sati do 16. srpnja 2021. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje (48 sati od objave rezultata) i do tada će Školsko ispitno povjerenstvo zaprimati prigovore od učenika i upisivati ih u SRDM.

Preporuka je da  se zbog situacije s Covid 19 prigovori odrade online i to na sljedeći način:

Obrazac prigovora za učenike nalazi se u word formatu u prilogu ove obavijesti Obrazac_prigovora_za učenike,

– učenik popunjava obrazac na računalu i mailom vraća popunjeni obrazac ispitnoj koordinatorici ([email protected]; [email protected])

– prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem u čemu se sastoji nepravilnost.

 • Molimo izbjegavajte prigovore koji glase: nedostaje mi jedan bod, odgovore nisam prepisao/prepisala na list za odgovore i sl. Takvi se prigovori neće uzimati u obzir, unositi u bazu SRDM i slati u NCVVO.
 • Naputak o mogućnosti ulaganja drugostupanjskog prigovora bit će objavljeni na mrežnoj stranici postani-student.hr u srijedu 14.07.2021.

 

2. KONAČNI REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE, KONAČNE RANG LISTE

Objava konačnih rezultata ispita državne mature bit će u srijedu, 21. srpnja 2021. 

Zadnji dan prijava za upis na studijske programe je 21. srpnja 2021. do 13:59 sati, ujedno i zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 13:59 sati.

Objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe je istoga dana iza 15:00 sati (https://www.studij.hr/kalendar).

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NOVA INFORMACIJA – 31. SVIBNJA 2021.

UPUTE_COVID_DM_učenici_ljetni_2021

Podsjetnik_učenicima_polaganje_DM_2021_FINAL

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NOVA INFORMACIJA – 5. SVIBNJA 2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 3. svibnja 2021. Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) 2020./2021. Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Upute-za-provedbu-državne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19

Posebni-uvjeti-za-učenike-s-izrečenom-mjerom-samoizolacije-tijekom-polaganja-ispita-državne-mature

 

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


INFORMIRANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI   – NASTAVAK 

 • Informiranje učenika  o cjelokupnom postupku oko prijava, polaganja ispita državne mature, te prijava studijskih program u ljetnom roku 2020./2021. zaokružujemo PPT – 4. dio
  Prijava studijskih programa, stvaranje rang lista, liste prioriteta, pomoć i podrška…“ OVDJE
  Pazin, 28. travnja 2021.

 • Od 24. ožujka do 29. ožujka 2021. svi su učenici Škole dobili detaljne informacije o postupku, pravilima ponašanja na ispitima državne mature, pravilima polaganja i bodovanja ispita (rezultata) državne mature, pomoć i podrška… (PPT 2. i 3. dio). Informacije su dostupne OVDJE
 • Popis dozvoljenih kalkulatora koji se mogu koristiti na ispitima državne mature iz Matematike, Fizike i Kemije KALKULATORI_20-01-2020

Pazin, 22. travanj 2021.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA LJETNI I JESENSKI ROK U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

Kalendar i vremenik provedbe ispita ljetni rok 2020./2021. – ljetni rok

Kalendar polaganja ispita državne mature – jesenski rok 2020./2021.

Kalendar_studiji_21

Pazin, 22. travnja 2021.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


NAKNADNE PRIJAVE, PROMJENE ISPITA, ODJAVE PRIJAVLJENIH ISPITA

Dio učenika se već tijekom trajanja prijava ispita državne mature informirao na koji način mogu odjaviti ili promijeniti ispit, kao i kako naknadno prijaviti neki ispit. Svi će se postupci provoditi u skladu s člankom 10. i 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature.

Za ove radnje učenici se prvo javljaju ispitnoj koordinatorici Škole Vladimiri Jeromela-Vasiljević kod koje će učenici dobiti obrazac zamolbe i upute za:

 • popunjavanje obrasca zamolbe,
 • dostavljanje zamolbe Ispitnoj koordinatorici, odnosno Školskome ispitnome povjerenstvu
 • Osim zamolbe, za naknadnu prijavu, promjenu prijavljenog ispita i promjenu razine prijavljenog ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti zamolbe.
 • Odluku o opravdanosti zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo te o tome obavještava NCVVO, koji će nakon izvršiti promjene u sustavu.
Naknadna prijava ispita
Rok: do 2. 05. 2021. (uključivo i taj dan).

Promjena prijavljenih ispita

 • Rok: do 2. 05. 2021. (uključivo i taj dan).
Odjava prijavljenih ispita
 • Rok: do 2. 05. 2021. (uključivo i taj dan).

Budući da se za svaku zamolbu učenika mora sastati Školsko ispitno povjerenstvo, kako bismo bili što učinkovitiji i u rokovima dostavljali Odluke Školskog ispitnog povjerenstvo u NCVVO (u roku 48 sati), predlažemo tri interna termina za dostavu zamolbi za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu i to:

 • Prvi interni termin za promjene ispita /razina ispita i odjave – do ponedjeljak, 22. 3. 2021. do 14:30 sati,
 • Drugi interni termin za promjene ispita /razina ispita i odjave ispita – do petak, 16. 4. 2021. do 14:30 sati,
 • Posljednji termin promjene ispita /razina ispita i odjave ispita – do petka 30. 4. 2021. do 14:00 sati (2.5.2021. službeno je posljednji termin, pada u nedjelju).

Detaljne upute oko navedenih aktivnosti učenici su početkom ožujka dobili putem platforme Teams i na svoje e-mail adrese.   Ispunjene i potpisane obrasce kao i dokumentaciju o opravdanosti zamolbi dostaviti do određenog roka (interni termini) u ured ispitne koordinatorice ili putem e-maila.

Obrasce zamolbi (prazne) učenici mogu preuzeti  u platformi Teams u kanalima SRO svih razrednih odjela / „Datoteke” /DRŽAVNA_MATURA / ODJAVE_PROMJENE_ISPITA_DM/

Pazin, 22. travnja 2021.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


INFORMACIJE O DRŽAVNOJ MATURI ZA RODITELJE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

Od utorka, 19. siječnja 2021. do četvrtka 21. siječnja 2021. održani su roditeljski sastanci za sve završne razredne odjele (4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E4, 4.K). Glavna tema sastanaka bila je  Prijave ispita državne mature i prijave za upise na studijske program u školskoj 2020./2021. godini.

DM_roditelji_siječanj_2021

Pazin, 23. siječnja 2021.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.


INFORMIRANJE UČENIKA   – PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE 

 • Prijave ispita državne mature u školskoj 2020./2021. godini započele su 1. prosinca 2020. godine;
 • Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2021. godine u 12:00 sati.

Sve informacije o prijavama ispita državne mature  dostupne su na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr

 • Prijave studijskih programa započinju 1. veljače 2021. i traju do sredine srpnja 2021. (točan datum naknadno kada bude objavljen na studij.hr)
 • Prilikom prve prijave nakon nužno je dobro pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa.

VAŽNI zadaci za učenike  prosinac 2020. – siječanj 2021. – do 15. veljače 2021.

 • Učenici koji imaju teškoća ili zdravstvenih poteškoća, i žele dati zahtjev za prilagodbu ispitne tehnologije HITNO se javiti ispitnoj koordinatorici, molim da to učinite najzad do 23. prosinca 2020.  (osobno e-mailom [email protected] , kroz aplikaciju Teams – čavrljanje, telefonom – 052 624 071 (interni 105) i dr.).
 • Pribaviti PIN i TAN (učenici koji su bili odsutni, objašnjenja mogu vidjeti u  PPT- e  – privitak ili je javiti na poznate kontakte);
 • Verificirati (potvrditi) osobne podatke ako je sve točno. Ako nešto nije točno poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenim problemom (greškom);
 • Verificirati (potvrditi) ocjene prvog, drugog i trećeg razreda  (nakon uvida u e-dnevnik ili svjedodžbe!) ako je sve točno. Ukoliko nije,  poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenom pogreškom;
 • Proučiti uvjete studijskih programa za novu 2021./2022. akademsku godinu koji će biti ažurirani od 1. veljače 2021. (radi lakšeg odabira razina obaveznih predmeta i izborne predmete).
 • Prijaviti ispite državne mature i izborne predmete – 15. veljače 2021.  do 12:00 sati.

DM_početne_informacije_za_učenike_20_21

Ostale napomene:

 • Početkom II. polugodišta 2020./2021. održat će se roditeljski sastanci na temu „Prijave ispita državne mature i studijskih programa“ (dogovorit ćemo s razrednicima).
 • Provjera prijavljenih ispita za sve učenike (razredne odjele) ­ – 10. veljače do 14. veljače 2021. (ispitna koordinatorica).
 • Informiranje o važnim aktivnostima i zadacima državne mature: e-mailom; putem web stranice Škole https://www.gssjd.hr/nastava/drzavna-matura/ ; putem aplikacije Teams u kanalu SRO za vaš razredni odjel i dr.

 

Pazin, 4. prosinca 2020.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.