Državna matura

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

 • Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2018.), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.
 • Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) u suradnji sa školama. Pripreme i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo koje čini ravnatelj škole te šest nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.
 • Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
 • Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.
 • Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima (sadržajno isti)  i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom rok 2019./2020.

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature NN 127/2019 (27.12.2019.) NOVO

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2019-2020/ od 3. listopada 2029.


 • Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. objavljeni  14. siječnja 2020.

Priručnik za prijavu ispita državne mature_za učenike_NOVO


NCVVO – 10. siječnja 2020. 

Zbog promjena u Kalendaru školske godine 2019./2020. u dijelu koji se odnosi na maturante, NCVVO uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja donosi promjenu Kalendara provedbe ispita u ljetnom roku. U skladu s važećim odredbama Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/2013, 41/2019 i 127/2019) i Odlukom kojim se učenicima završnih razreda srednje škole omogućava polaganje dijelova ispita državne mature prije završetka nastavne godine 2019./2020. (KLASA: 602-03/19-06/00212; URBROJ: 533-05-20-0006 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. siječnja 2020. godine), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja donosi ovaj Kalendar provedbe ispita u ljetnom roku 2019./2020.

Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-ljetni-rok-2019_2020-NOVO


U srijedu 15. siječnja 2020. održani su roditeljski sastanci učenika završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4E4, 4K). Tema: Prijave ispita državne mature i prijave za upis na studijske programe u 2019./2020. školskoj godini.

PPT_za roditelje_siječanj_2020


Od 1. prosinca 2019. godine započele su prijave ispita državne mature u školskoj 2019./2020. godini.

Prijave ispita državne mature završavaju  15. veljače 2020. godine u 12:00 sati.

Sve informacije o prijavama ispita državne mature  dostupne su na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr

Prijave studijskih programa započinju 1. veljače 2020. i traju do 20. srpnja 2020.

Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr .

Zadaci za učenike do početka drugog polugodišta (najzad do 10. siječnja 2020.)

 1. Pribaviti PIN i TAN (učenici koji su bili odsutni protekli tjedan, objašnjenja mogu vidjeti u  PPT  Prijave_ispita_državne_mature_početne_informacije_2019_2020 ili doći osobno u ured ispitne koordinatorice radi pojašnjenja);
 2. Verificirati (potvrditi) osobne podatke ako je sve točno. Ako nije, poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenim problemom (pogreškom), ili doći osobno u ured ispitne koordinatorice;
 3. Verificirati (potvrditi) ocjene prvog, drugog i trećeg razreda  (nakon uvida u e-dnevnik ili svjedodžbe!) ako je sve točno. Ukoliko nije,  poslati e-mail ispitnoj koordinatorici Škole s točno naznačenom pogreškom;
 4. Proučiti uvjete studijskih programa ( www.postani-student.hr) za novu 2020./2021. akademsku godinu koji će biti ažurirani od 1. veljače 2020. (radi lakšeg odabira razina obaveznih predmeta i izborne predmete).
 5. Učenici koji imaju zdravstvenih poteškoća, a do sada se nisu javili ispitnoj koordinatorici, molim da to učine najzad do 23. prosinca 2019. (osobno).

Ostale napomene:

 • U prvom ili drugom tjednu II. polugodišta 2019./2020. školske godine održat će se roditeljski sastanci na temu „Prijave ispita državne mature i studijskih programa“.
 • Provjera prijavljenih ispita za sve učenike (razredne odjele) odradit ćemo na satovima razrednog odjela (SRO)­ – od 10. veljače do 14. veljače 2020.

Pazin, 11. prosinca 2019.

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provedbu ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.