Eko škola

Eko projektni dan

EKO ŠKOLA – ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA

Školski_kurikulum_18_19__Eko_ŠKOLA
EKO DAN_popis_radionica_2018_oglasna
SATNICA_PREZENTACIJE_ EKO DAN_18_19

Eko projekti dan – 27. studenog 2018. /dio prezentacija sa radionica/

Eko bebi papa 1B
Od ideje do večere_1E4
Eko dan 2A
Znamo li koja je hrana lokalna, autohtona i sezonska_2B
Karige bez brige_3A
Eko ti marenda_3D
PREHRAMBENE NAVIKE 3.K
Anketa eko danEKO DAN 4.A 
ANKETA PREZENTACIJA
EKO STOL_4D
Eko_dan_4E4 2018


EKO ŠKOLA – ŠKOLSKA 2017./2018. GODINA

Izvadak iz Izvješća_2017_2018_EKO_DAN

Eko projekti dan – 29. studenog 2017. /dio prezentacija sa radionica/

Dekupaž prezentacija_1B
Eko dan_1D_Posjet dnevnom boravku
EKO-DRVO_1E3
Eko dan 2B
EKO-KALENDAR_2D
EkOArT_3K
Oko na eko (Eko list)


EKO ŠKOLA – ŠKOLSKA 2016./2017. GODINA

Eko moja Škola – program za školsku 2016.-17. godinu
Popis radionica za Eko projektni dan 1. prosinca 2016.
Prezentacija_rada_EKO_radionica_1._prosinca_2016
Satnica_Eko projektnog_dana_1. prosinca_2016.
Eko list Oko Na Eko 2016-17
Eko kodeks 2017

EKO projektni dan – 1. prosinca 2016. /PREZENTACIJE RADIONICA/

1A_LED
1B_EKO-SUTRA
1E4_eHiža
3B_(Ne)obnovljivi izvori energije
3K_Vjetar
4A_EKO DAN

Video film – uređenje školskog parka

Reproduktor videozapisa

 

————————————————————————————

Međunarodni program Eko-škole realizira se u Školi pod geslom Eko – moja Škola. Eko-škole su europski projekt osmišljen u svrhu provedbe smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škole određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog školskog programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

Nacionalni koordinator pojedinih aktivnosti i voditelj projekta je Pokret prijatelja prirode Lijepa naša. Na svečanoj sjednici Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša održanoj 2. travnja 2003. godine u Zagrebu Školi je dodijeljena Zelena zastava te je stekla status međunarodne Eko – škole.
Međunarodna koordinacija za eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, produžila je 13. svibnja 2011., po četvrti put, našoj Školi status međunarodne eko-škole za sljedeće dvije godine. Svečanost podizanja Zelene zastave i predstavljanja srebrnog certifikata održana je 20. svibnja 2011.

Osim ovog osnovnog cilja u Školi će se odgovarajuća pažnja posvećivati uređenju interijera i okoliša Škole, zbrinjavanju otpada, osobnoj higijeni, zdravoj prehrani i zdravom načinu življenja.

1. Odbor Eko – škole

Osim izrade Plana djelovanja Odbor će poticati nastavnike, djelatnike i učenike na niz aktivnosti kojima je svrha ušteda vode, ali i uređenje interijera i okoliša škole (zelenilo, podizanje osobne higijene i sl.). Članovi Odbora koordinirat će sve aktivnosti u pripremi i organizaciji Eko-dana Škole. Odbor je intenzivno radio na povezivanju Škole s Poglavarstvom Grada Pazina, koje je dalo svesrdnu podršku ovome projektu.

2. Plan djelovanja

U okviru programa Eko–škole posebna će se pozornost pridavati štednji i racionalnom korištenju vode i električne energije. To utječe na život svih učenika i djelatnika u školi i kod kuće.

Aktivnosti Eko-odbora Škole:

– sve učenike i djelatnike upoznati s planom i programom štednje i racionalnog korištenja vode i električne energije u Školi,
– organizirati Eko-dan Škole – projektni dan 25. studenog 2011. godine na temu: Eko-etno II. – Tradicionalni praznici i S hranom do zdravlja. Raspisat će se nagradni natječaj za Najekofoto 2011.
– u pripremi Eko-dana uključit će predsjednike stručnih vijeća, Nastavničko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja,
– pratiti i redovito objavljivati sve informacije vezane za realizaciju projekta Eko-škole na oglasnoj ploči i u lokalnim medijima,
– pratiti cijenu vode i potrošnje te o tome obavještavati učenike i davati im adekvatne zadatke,
– dati prijedlog za dizajn majica za članove eko-patrole,
– poticati učenike na istraživanje i predlaganje oblika racionalnijeg utroška vode i električne energije,

Aktivnosti Odbora za praćenje potrošnje vode i električne energije:

– izračunavati i pratiti potrošnju vode i električne energije po danima, tjednima odnosno mjesecima,
– uz pomoć tablica i grafikona načinit usporedbe po danima, tjednima i mjesecima,
– utvrditi koji su razlozi utjecali na promjene,
– davati preporuke Eko–odboru Škole,
– davati preporuke na temelju vlastitih istraživanja,

Aktivnosti nastavnika:

– kroz redovne nastavne programe graditi kod učenika svijest o održivom načinu življenja, ukazivati na važnost uštede vode kao (kao izvora života) i električne energije,

Aktivnosti Eko vijeća

Na inicijativu Eko-odbora osnovano je Eko vijeće Škole kao savjetodavno tijelo Eko odbora. Eko vijeće čine učenici, izabrani predstavnici razrednih odjela te predstavnici eko projekata Škole: SEMEP i GLOBE program. Učenici članovi Vijeća će na sastancima Vijeća iznositi prijedloge svoga razrednog odjela za izradu plana djelovanja za školsku godinu, informiraju učenike s planom i programom štednje i racionalnog korištenja vode u Školi, voditi bilješke i o svim odlukama i prijedlozima informirati učenike razrednog odjela, predlagati Eko-odboru teme radionica za Eko-dan Škole, inicirati na satovima razrednika razgovor o programu i ostvarivanju programa Eko-škole, predlagati Eko-odboru način rada eko-patrole, pratiti i vrednovati provedbu programa kroz različite upitnike i anketne listove koje će sami obrađivati.

3. Rad prema nastavnom programu

U izvedbenim programima eko-sadržaji bit će obilježeni zelenom bojom. Isti će se upisivati u razrednu knjigu zelenom bojom. Dio eko-sadržaja realizirat će se terenskom nastavom.

4. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

U predvorju Škole ažurirati info-pano EKO – MOJA ŠKOLA preko kojega se obavješćuju učenici, nastavnici, zatim ostali djelatnici Škole, roditelji te svi oni koji posjećuju Školu. Putem pisanih i elektronskih medija redovno će se obavještavati javnost o svim aktivnostima vezanim za ostvarenje ovoga projekta. Na web-stranicama Škole redovno će se donositi vijesti o ostvarenju projekta. U okviru Eko-dana izdat će se dnevne novine pod nazivom Oko na eko.

Podstranice