3.razred opće gimnazije

Digitalni materijali

1.Radni list: Istraživanje perioda harmonijskog oscilatora Istraživački rad_Ovisnost perioda harmonijskog oscilatora o masi tijela i konstanti elastičnosti.pdf

Materijale izradila i objavila Nada Ćakić

6.ožujka 2023.

Prezentacije:

Valovi

Optika