Tehničar za elektroniku

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda.

Od školske 2018./2019. Školi je odobren početak izvođenja strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo.

Program za obrazovanje TEHNIČARA ZA ELEKTRONIKU traje četiri godine tijekom kojih se učenici osposobljavaju za obavljanje poslova u svim područjima elektronike kao i za nastavak obrazovanja. Obrazovanje tehničara za elektroniku završava se polaganjem završnog ispita, a od školske 2009./2010. godine izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole. Učenici će od školske 2009./2010. godine moći polagati i ispite državne mature ako žele nastaviti svoje obrazovanje na visokim učilištima.

Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.
Pristupnici koji uspješno izrade i obrane završni rad završavaju obrazovanje i dobivaju kvalifikaciju Tehničara za elektroniku, osposobljeni su za tržište rada kod poslovnih subjekata čija je djelatnost povezana s poslovima izradbe i održavanja elektroničkih sklopova i uređaja, upravljanja i regulacije sustava automatskog upravljanja, projektiranja telekomunikacijskih i električnih instalacija i sklopova te njihovo spajanje prema shemama spajanja.

Nastavni plan:
Tehničar za elektroniku NSK (041424)

Učenici Škole zanimanja Tehničar za elektroniku  koji su upisani 2017./2018. i ranije, nastavljaju svoje obrazovanje od 2018./2019. – 2020./2021.  prema ranijim propisima i sljedećem nastavnom planu: Nastavni plan Tehničar za elektroniku (040704)