Elektromehaničar

Program obrazovanja za elektromehaničara traje tri godine i ima zadatak osposobiti učenike za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja.

Za elektromehaničara potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Važno je imati i dobru spretnost ruku i prstiju te pokrete usklađene s vidnim podacima. Kandidati moraju imati sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema te dobru koncentraciju i preciznost u radu. Obrazovanje u zanimanju elektromehaničar završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Člankom 24. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, omogućeno je učeniku koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, da u roku od godine dana od završetka programa nastavi školovanje u statusu redovnog učenika bez financijskih obaveza za učenika i roditelja, uz uvjet da položi razlikovne i dopunske ispite.

Za upis u ovaj program za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik.

Učenici Škole koji pohađaju nastavu za zanimanje elektromehaničar obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu:
Elektromehaničar (041203)