Upravni referent

Posao je upravnih referenata kombinacija komunikacije sa strankama i obradbe dokumenata.

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje upravni referenti stječu se široke mogućnosti zapošljavanja u tijelima državne uprave, pravosuđu, tijelima  lokalne samouprave te kod drugih pravnih osoba koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, poslovi u matičnim uredima, pisarnicama, zemljišno-knjižnim uredima, poslovima socijalnog i mirovinskog osiguranja, ministarstvima, i u privatnim tvrtkama. Obrazovanje učenika za zanimanje upravni referent završava se izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole. Učenici  od 2009./2010. mogu polagati i ispite državne mature ako žele nastaviti obrazovanje na visokim učilištima.

Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebne su opće intelektualne sposobnosti, preciznost, urednost, točnost i odgovornost u radu. Sposobnosti lakog usmenog i pismenog izražavanja važne su zbog svakodnevnog komuniciranja s ljudima.

Predmeti važni za upis u program ekonomije, trgovine i poslovne administracije, za zanimanje upravni referent su Povijest, Geografija i Tehnička kultura.

Učenici Škole koji pohađaju nastavu za zanimanje upravni referent obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu:
Upravni_referent (060404)