Komercijalist

Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću.

Završetkom obrazovanja za zanimanje Komercijalist učenik će biti osposobljen za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Ukoliko se  zaposli u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ako se zaposli u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje.

Za zanimanje komercijalist vrlo su važne komunikacijske, prezentacijske i organizacijske vještine (naročito pregovaračke vještine), usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost, strpljivost, snalažljivost, fleksibilnost, samostalnost i sklonost timskom radu. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice – kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima. Zapreke za obavljanje poslova komercijalista su veće teškoće vida, sluha i glasovno-govorne komunikacije.

Obrazovanje u zanimanju komercijalist završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, a  učenici se pripremaju i za nastavak obrazovanja nakon položene državne mature.

Predmeti važni za upis u program ekonomije, trgovine i poslovne administracije, za zanimanje komercijalist su Povijest, Geografija i Tehnička kultura.

Učenici Škole koji pohađaju nastavu za zanimanje Komercijalist  i obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu:

Komercijalist (060304)