Prirodoslovno-matematička gimnazija

Programom prirodoslovno-matematičke gimnazije učenike od prvog razreda temeljito i kvalitetno pripremamo za polaganje državne mature, a istovremeno i za upis na visokoškolske ustanove po vlastitom izboru.

Program prirodoslovno-matematičke gimnazije sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja.

Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije mogu umjesto drugog stranog jezika birati pojačani program matematike, odnosno informatike od prvog do četvrtog razreda. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.

Nastavni plan i program prirodoslovno-matematičke gimnazije naročito je usmjeren na stjecanje znanja i vještina u području matematike i informatike kroz sve četiri godine obrazovanja. Osim toga, prirodoslovni dio programa pruža učenicima mogućnost praktične primjene teorijskog znanja kroz laboratorijske vježbe iz fizike, kemije i biologije.

Predmeti važni za upis u program prirodoslovno-matematičke gimnazije su: Kemija, Fizika i Biologija.

Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije od prvog do četvrtog razreda obrazovat će se prema sljedećem nastavnom planu:

Prirodoslovno-matematička_gimnazija (320204)