Digitalni obrazovni sadržaji

Digitalni obrazovni sadržaji pripremljeni za vrijeme odvijanja nastave na daljinu:

školske 2019./20. godine

  1. Kvizovi u formsu
  2. Trokut

školske 2020./21. godine

  1. Krivulje drugog reda
  2. Pisane provjere na daljinu