MatkaDron

Naziv projekta: MatkaDron

Sažetak projekta: Projektom „MatkaDron““ želi se promovirati darovitost kod učenika te pružiti mogućnost nadarenim učenicima za iskazivanje svojih znanja, vještina i sposobnosti. Polja znanosti koje projekt promovira jesu matematika i elektrotehnika, odnosno STEM područje.

Dvije glavne aktivnosti projekta jesu:

1) iz polja matematike –  rad mentora – profesora matematike s nadarenim učenicima kroz radionice, predavanja, posjete i natjecanja;

2) iz polja elektrotehnike – rad mentora – profesora elektrotehnike s nadarenim učenicima kroz radionice i predavanja koje bi u konačnici rezultirale izradom drona.

Naučene i izrađene sadržaje i materijale učenici će prenijeti drugim učenicima škole u usmjerenju prirodoslovno-matematička gimnazija i tehničar za elektroniku te učenicima drugih škola u regionalnoj zajednici, a koji su istog usmjerenja. Osim popularizacije znanosti, projektom se želi doprinijeti identifikaciji i adekvatnom radu s nadarenim učenicima. Ti će učenici, osim obogaćivanja svojih znanja, na ovaj način razvijati svoje školske i osobne kompetencije, a sve u skladu sa svojim sklonostima i interesima.

Podaci o učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima škole uključenima u projekt

 1. Iva Luk, magistra pedagogije
 2. Robert Gortan, prof. matematike i fizike, savjetnik
 3. Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, savjetnica
 4. Danka Hajsek Đaković, prof. matematike i informatike
 5. Edi Juričić, mag. ing. elektrotehnike
 6. Barbara Močibob Šperanda, magistra pedagogije

Aktivnosti:

MATEMATIKA:

 1. Posjet Tehničkom fakultetu u Rijeci – profesori s fakulteta održat će radionicu „Primjena matematike u tehničkom okruženju“ darovitim učenicima i nastavnicima-mentorima;
 2. Posjet Fakultetu za matematiku u Rijeci – profesori s Fakulteta održat će radionicu „Kako radom s nadarenim učenicima pomoći široj zajednici“ darovitim učenicima i nastavnicima-mentorima;
 3. Nastavnici-mentori darovitim će učenicima održati tri predavanja/radionice:
 4. a) „Matematika s nadarenim učenicima“
 5. b) „Matematika oko nas“
 6. c) „Matematika za život“;
 7. Posjet Hiži eksperimentov u Ljubljani (skupljanje ideja za otvaranje „Matematičkog kutka“ u školi);
 8. Sudjelovanje na Smotri radova Matematika+ u organizaciji Matematičkog društva Istra;
 9. Sudjelovanje na ekipnom natjecanju iz matematike na Festivalu matematike (u organizaciji Matematičkog društva „Istra“;
 10. Suradnja uključenih učenika s ostalim nadarenim učenicima u školi i lokalnoj zajednici.

Rezultati: provedeno osam radionica iz polja matematike i elektrotehnike u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, ostvareno pet posjeta i demonstracija (Tehnički fakultet Rijeka, Fakultet za matematiku Rijeka, Hiža ekperimentov u Ljubljani, Srednja škola Buzet i Srednja škola Mate Blažine Labin), sudjelovanje na tri manifestacije/natjecanja (smotra radova Matematika+, Festival matematike, Festival strukovnih zanimanja), sastavljen dron, ostvarene međuvršnjačke suradnje unutar škole.