Natjecanja iz matematike

Natjecanja iz matematike:

  • Školsko (pojedinačno)
  • Županijsko (pojedinačno)
  • Državno (pojedinačno)
  • TeamPlayMath (ekipno)
  • “Klokan bez granica”
  • Festival matematike – ekipno natjecanje “Ekipa za 5+”
  • Smotra istraživačkih radova – “Matematika+”
  • “Dabar”
  • ATOM liga
  • Tetragon

SRETNO SVIMA… 🙂

Robert Gortan, prof.