Sudjelovanje na smotri radova Matematika+

Na 17. festivalu matematike koje je održano u Puli, u organizaciji Matematičkog društva Istra i uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, naša Škola je sudjelovala sa 5 istraživačkih projekata na smotri radova Matematika+.

Postigli smo iznimne razultate na što smo posebno ponosni. Čestitke svima

Na smotri radova matematika+, u kategoriji GRANDI, prvo mjesto osvojio je projekt naše škole s temom Od lokve do lokve. Fjord mnogih priča je 5., Potok u dolini mlinova 6., Kotli čudo prirode blizu Huma su 9., a Mali đir do predivnog slapa Sopot je 9.

Željno očekujemo sljedeći 18. festival u Puli

Mentori učenicima su Vesna Vujasin Ilić, Danka Hajsek Đaković, Nada Ćakić i Robert Gortan.