Promjene koje je donio kurikulum matematike za srednje škole

Dana 14.travnja 2023. nastavnici Katedre za matematiku Tehničkog fakulteta u Rijeci posjetili su našu školu u sklopu projekta MatkaDron.

Za njih je pripremljeno predavanje “Promjene koje je donio kurikulum matematike u SŠ” te je nakon toga prikazan veliki broj pisanih provjera koje nastavnici matematike provode u našoj školi.