Istraživanje – Samovrednovanje rada i suradnja na projektu Matematika+ (2.dio)

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Nada Ćakić, prof. fizike, prof. mentor

Samovrednovanje rada i suradnja na projektu – školska 2020./21. godina

Projekti Matematika +

Tijekom 2020./2021 realizirana su tri projekta malih znanstveno – istraživačkih radova učenika koji su predstavljeni na smotri radova Matematika+.

Nazivi radova su Iz Porečkog vodozemlja, Motovunske posebnosti i Naš izlet na Gortanov brijeg.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza samovrednovanja rada učenika i suradnja na projektima provedenog s učenicima Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile 2020./2021. školske godine. Cilj istraživanja je evaluacija samoprocjene učenika o radu na projektu i radu u timu.

Provedba ankete

Anketa Samovrednovanje rada i suradnja na projektu provedena je 1.6.2021. – 5.6.2021. nakon završetka projekta koji se sastojao od istraživanja učenika, izrade projektnog zadatka i online prezentacije rada projekata Matematika + na Festivalu matematike 5.5. 2021. na uzorku od 13 učenika koji su radili na projektu.

Anketa se sastojala od ukupno 10 pitanja od kojih je 6 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u dva pitanja mogućnost više odgovora) te 4 pitanja otvorenog tipa.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

 

Istraživanje – Samovrednovanje rada i suradnja na projektu

 

Istraživanje postavljeno 11.lipnja 2021.