Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt matematika+

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt Matematika+

Festival matematike 2021.

Projekt Matematika +

Dana 6.svibnja 2021. održana je matematika+, smotra istraživačkih radova na kojoj je predstavljeno 11 osnovnoškolskih i 20 srednjoškolskih radova. Radovi su po prvi put prezentirani u online okruženju, što je bio dodatni izazov za učenike i njihove mentore.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza zadovoljstva mentora timova koji su sudjelovali na smotri istraživačkih radova matematika+. Cilj istraživanja je evaluacija provedenog projekta od strane mentora.

Provedba ankete

Anketa Istraživanje zadovoljstva mentora –  projekt Matematika + provedena je 4.6.2021. – 9.6.2021. nakon završetka projekta koji se sastojao od istraživanja učenika, izrade projektnog zadatka i online prezentacije rada projekata Matematika + na Festivalu matematike.

Anketa se sastojala od ukupno 7 pitanja od kojih je 4 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u jednom pitanju mogućnost više odgovora), 2 pitanja otvorenog tipa (jedno neobavezno) te jednog pitanja označavanja razine zadovoljstva provedbe projekta.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365. Link na upitnik poslan je mentorima elektroničkom poštom.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt matematika+

 

Istraživanje postavljeno 11. lipnja 2021.

Istraživanje pripremili i proveli:

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Matematičko društvo “Istra”