Istraživanje o zadovoljstvu mentora – ekipno natjecanje Ekipa za 5+

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – ekipno natjecanje Ekipa za 5+

Festival matematike 2021.

Projekt Ekipno natjecanje – Ekipa za 5+ 2021.

Online ekipno natjecanje za učenike osnovnih škola održano je 8. svibnja 2021. Sudjelovalo je ukupno 153 ekipa, u kategoriji PIKO 48 ekipa, MIKRO 68 ekipa i MEGA 37 ekipa. Srednjoškolske ekipe natjecale su se 7.svibnja 2021. također u online okruženju. Od ukupno 83 ekipa, 42 su sudjelovale u kategoriji GIGA, a 41 u kategoriji TERA.  Škole su u skladu s epidemiološkim mjerama organizirale ekipe i provele natjecanje ovisno o mogućnostima, u školi ili online.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza zadovoljstva mentora ekipa ekipnog natjecanja Ekipa za 5+. Cilj istraživanja je evaluacija provedenog projekta od strane mentora.

Provedba ankete

Anketa Istraživanje zadovoljstva mentora – Ekipno natjecanje Ekipa za 5 + provedena je 4.6.2021. – 9.6.2021. nakon provedenog natjecanja.

Anketa se sastojala od ukupno 7 pitanja od kojih je 5 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u dva pitanja mogućnost više odgovora), 1 pitanja otvorenog tipa (neobavezno) te jednog pitanja označavanja razine zadovoljstva.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365. Link na upitnik poslan je mentorima elektroničkom poštom.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt Ekipa za 5+

 

Istraživanje postavljeno 11. lipnja 2021.

Istraživanje pripremili i proveli:

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Matematičko društvo “Istra”