Krivulje drugog reda

TEMA: KRIVULJE DRUGOG REDA (12 školskih sati)

Kako je obrada teme dijelomično odrađena u online okruženju, a djelomično u školi uživo, pripremljeni su materijali za učenike. Učenici koriste obvezni udžbenik.

KRUŽNICA

ELIPSA, HIPREBOLA I PARABOLA

Literatura, programirani radni materijali za učenike:

  • Pletikosić, Matić, Jukić Matić, Zelčić, Njerš, Gortan, Srnec, Dijanić: Matematika 3, udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, ŠK, Zg, 2020.
  • Skripta – kružnica
  • Radni materijal – zadaci za vježbu kružnica
  • Radni materijal – zadaci za vježbu elipsa, hiperbola i parabola
  • Zadaci za ponavljanje gradiva

Učenici prilikom samostalne obrade (online nastava) koriste i videolekcije sa web stranice i-nastave:

 1. Kružnica, kanonski oblik jednadžbe kružnice
 2. Opći oblik jednadžbe kružnice
 3. Odnos pravca i kružnice
 4. Pravac kao tangenta na kružnicu
 5. Elipsa
 6. Jednadžba elipse
 7. Hiperbola i jednadžba hiperbole
 8. Parabola i jednadžba parabole
 9. Primjena krivulja drugoga reda

 

zadatke osmislili i izradili Vesna Vujasin Ilić i Robert Gortan

zadaci postavljeni 5.lipnja 2021.