Trokut

TEMA: TROKUT – UPUTE ZA TIMSKI RAD (14 školskih sati)

 1. Temu obrađuju učenici u 8 timova
 2. Učenici se raspoređuju u timove po 3 člana prema dogovoru
 3. Literatura, programirani radni materijali i radni listovi za učenike:
  • Pletikosić, J. Barišin, Lj. Jukić Matić, R. Gortan, V. Vujasin Ilić, Ž. Dijanić: Matematika 1, udžbenik matematike u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, ŠK, Zg, 2019.
  • Radni materijal RM
  • Radni listovi RL1, RL2 i RL3
  • Zadatci za vježbu ZV1 i ZV2
 4. Nastavnik procjenjuje hodogram rada te daje upute za rad. Kvalitetna organizacija rada u timu znači optimalno planiranje rada u timu. Dio zadataka može se ostvariti samostalno te suradnjom ili domaćim radom učenika ovisno o dogovoru

(Nastavnik može navesti primjer realizacije zadatka, odnosno očekivanja: pročitati zadatke na RL 1, proučiti RM, zatim proučiti naveden naslov u udžbeniku, zapisati u bilježnicu, skicirati, konstruirati i riješiti zadatke).

 1. Formativno vrednovanje:
  1. Timska provjera usvojenog znanja TPZ
  2. Bilješke učenika (svaki sat)
  3. Obrazac za samovrednovanje – Microsoft Forms
  4. VZU – pitanja za ponavljanje
 2. Učenici u timu dogovaraju način i dinamiku rada i ostvarivanja zajedničkih zadataka.
 3. Na početku svakog blok sata timovi mogu analizirati rješenja DZ, odnosno ponoviti ili usustaviti zadatke ili općenito ishode s prethodnog sata.
 4. Sumativno vrednovanje – Pisana provjera znanja PPZ u dogovoru s nastavnikom

Napomena: Povratna informacija nastavniku – slike kompletnog Vašeg rada na tjednoj bazi (2 ili 4 sata) ubacite u dokument prezime_ime_datum.doc i pošaljite do početka tjedna.

Materijali:

Forms sadržaji

PPZ Trokut

Radni materijal RM – za učenike

RL1 Radni list za učenike

RL2 Radni list za učenike

RL3 Radni list za učenike

TPZ Primjer timske provjere znanja RJ

TPZ Primjer timske provjere znanja

Upute za timski rad

Vrednovanje za učenje 3-2-1

VZU – Primjer samovrednovanja – pitanja za ponavljanje

ZV1 Zadatci za vježbu

ZV2 Zadatci za vježbu

 

zadatke izradili Vesna Vujasin Ilić i Robert Gortan

zadaci postavljeni 12.lipnja 2020.