Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

19. travnja 2021.

Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje  način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Katerina Kocijel, mag.iur., tel: 052/624-017

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

Zahtjev se podnosi:
– pisanim putem na adresu: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin
– putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: [email protected]
– usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.

Obrasci:

Godišnja izvješća:

  • Nema kategorija