Oglasna ploča

Odluka o organizaciji rada Gssjd nakon stupanja na snagu Odluke o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama

19. svibnja 2020.

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA

Odluka o početku i završetku nastavne godine za šk. godinu 2020./2021.

19. svibnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – NN 57/2020 (15.5.2020.) Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_57_1156.html

 

 

 

Odluka o organizaciji rada

3. travnja 2020.

ODLUKA

Pravo na pristup informacijama – izvješće za 2019.

27. veljače 2020.

Godisnje_izvjesce