Natječaji za radna mjesta

Natječaj za imenovanje ravnatelja Škole

21. svibnja 2019.

Na temelju članka 126. stavka 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH,152/14.,7/17. i 68/18.) i članka 105. Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin, Školski odbor Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja. Natječaj se nalazi na poveznici:

Natječaj za imenovanje ravnatelja Škole