Večer matematike 2023.

Večer matematike u našoj Školi

U četvrtak 7.12.2023. su u našoj Školi u okviru nacionalne Večeri matematike održane dvije aktivnosti,  MAT-ko! i Trećaši trećašima.

MAT-ko!

Tko(što) je MAT-ko!? Natjecanje sa 23 prigodna i zanimljiva zadatka koja su dvočlane ekipe prvih i drugih razreda rješavali 50 minuta. Zadaci su bili raspoređeni u 3 skupine, a ukoliko su točno riješeni, donosili su bodove ekipama, ali ukoliko je odgovor bio pogrešan, ekipe su gubile 50% predviđenih bodova. Strategija i dogovor u rješavanju bila je također vrlo bitna.

Kod prvih razreda, natjecalo se 12 ekipa i najbolji su bili, svi redom učenici 1.a razreda, Nicolas Kos i Nika Smrekar, slijede ih Ruben Ray Zdjelar i Toni Sergo te Maksim Milotić i Simon Lakošeljac. Kod drugih razreda, natjecalo se 5 ekipa, svi učenici 2.a razreda. Najbolje rezultate imali su Zvonimir Fadiga i Luka Šop, slijede ih Mathias Ćus i Atilio Marečić te Lukas Černeha i Borna Lakoseljac.

Čestitke svima i vidimo se dogodine na četvrtom MAT-ku!

Više detalja o natjecanju nalazi se na mrežnoj stranici.

 

Trećaši trećašima

Riječ je o prezentacija malih istraživačkih radova učenika iz projekta Matematika+ prikazanih na Festivalu matematike u organizaciji Matematičkog društva „Istra“

Prezentirale su 4 ekipe trećih razreda učenicima trećih razreda gimnazija.

Tema: Od lokve do lokve

Učenici 3. a razreda (prirodoslovno-matematička gimnazija): Marin Brborović, Mihael Betretić, Fabijan Kutić i Mate Pastorčić. Mentori su im profesori matematike: Vesna Vujasin Ilić,  Danka Hajsek Đaković i Robert Gortan.

Tema: Potok u dolini mlinova

Sudjelovali su učenici 3. a razreda (prirodoslovno-matematička gimnazija): Rian Dušan, Rita Dušman, Tomo Anton Labaš, Frane Ribarić. Mentori su im profesori matematike: Vesna Vujasin Ilić,  Danka Hajsek Đaković i Robert Gortan.

Tema: Fjord mnogih priča

Sudjelovali su učenici 3. a razreda (prirodoslovno-matematička gimnazija): Martin Baksa, Daniel Đaković, Hana Kukac, Tin Kuterovac, Marin Štefanac. Mentori su im profesori matematike: Vesna Vujasin Ilić,  Danka Hajsek Đaković i Robert Gortan.

Tema: Mali đir do predivnog slapa Sopot

Sudjelovali su učenici 3. b razreda (opća gimnazija): Sara Cvijanović, Helena Dinić, Ana Kalac, Ivana Sluganović, Paulo Ukota. Mentori: Nada Ćakić, prof. fizike, Robert Gortan, prof. matematike, Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike.

Izvješće pripremili nastavnici matematike, Robert Gortan i Danka Hajsek Đaković.