Projekti s nadarenim učenicima 2019./20.

Projekti s nadarenim učenicima izrađeni na fakultativnoj nastavi matematike školske 2019./20. godine.

Pripremljena su 3 projekta koje će učenici predstaviti na Smotri istraživačkih radova – matematika+ u sklopu Festivala matematike (organizator Matematičko društvo Istra).

GSSJD Kad sunce zajde na Badavcu

GSSJD Prometnice Poreča

GSSJD Zarečki krov

 

Mentori projekata: Vesna Vujasin Ilić, Robert Gortan i Nada Ćakić.

projekti postavljeni: 12.6.2020.