MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Dokumenti

Posljednja izmjena stranice: 30. siječnja 2019. @ 23:14

Vremenik 1. razredi – drugo polugodište 2018. – 2019. godine

Vremenik 2. razredi – drugo polugodište 2018. – 2019. godine

Vremenik 3. razredi – drugo polugodište 2018. – 2019. godine

Vremenik 4. razredi – drugo polugodište 2018. – 2019. godine

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoških_mjera_NN_br_94_2015

Statut Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
Sastav školskog odbora
Etički kodeks

Pravilnik o kućnom redu

Nacionalni okvirni kurikulum (NOVO)

Pravinik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/2010.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NOVO)
Pravila Eko-vijeća Škole
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118)

Pravilnik o polaganju državne mature_NOVO (NN 1/2013. od 2. siječnja 2013.)
Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima