MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Eko škola

Posljednja izmjena stranice: 15. siječnja 2019. @ 15:29

EKO ŠKOLA ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA

Školski_kurikulum_18_19__Eko_ŠKOLA

EKO DAN_popis_radionica_2018_oglasna

SATNICA_PREZENTACIJE_ EKO DAN_18_19

Eko projekti dan – 27. studenog 2018. /dio prezentacija sa radionica/

Eko bebi papa 1B

Od ideje do večere_1E4

Eko dan 2A

Znamo li koja je hrana lokalna, autohtona i sezonska_2B

Karige bez brige_3A

Eko ti marenda_3D

PREHRAMBENE NAVIKE 3.K

Anketa eko danEKO DAN 4.A 

ANKETA PREZENTACIJA

EKO STOL_4D

Eko_dan_4E4 2018


EKO ŠKOLA ŠKOLSKA 2017./2018. GODINA

Izvadak iz Izvješća_2017_2018_EKO_DAN

Eko projekti dan – 29. studenog 2017. /dio prezentacija sa radionica/

Dekupaž prezentacija_1B

Eko dan_1D_Posjet dnevnom boravku

EKO-DRVO_1E3

Eko dan 2B

EKO-KALENDAR_2D

EkOArT_3K

Oko na eko (Eko list)

Fotogalerija


EKO ŠKOLA ŠKOLSKA 2016./2017. GODINA

Eko moja Škola – program za školsku 2016.-17. godinu

Popis radionica za Eko projektni dan 1. prosinca 2016.

Prezentacija_rada_EKO_radionica_1._prosinca_2016

Satnica_Eko projektnog_dana_1. prosinca_2016.

Eko list Oko Na Eko 2016-17

Eko kodeks 2017

EKO projektni dan – 1. prosinca 2016. /PREZENTACIJE RADIONICA/

1A_LED

1B_EKO-SUTRA

1E4_eHiža

3B_(Ne)obnovljivi izvori energije

3K_Vjetar

4A_EKO DAN

Video film – uređenje školskog parka

 

————————————————————————————

Međunarodni program Eko-škole realizira se u Školi pod geslom Eko – moja Škola. Eko-škole su europski projekt osmišljen u svrhu provedbe smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škole određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog školskog programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole.

Nacionalni koordinator pojedinih aktivnosti i voditelj projekta je Pokret prijatelja prirode Lijepa naša. Na svečanoj sjednici Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša održanoj 2. travnja 2003. godine u Zagrebu Školi je dodijeljena Zelena zastava te je stekla status međunarodne Eko – škole.
Međunarodna koordinacija za eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, produžila je 13. svibnja 2011., po četvrti put, našoj Školi status međunarodne eko-škole za sljedeće dvije godine. Svečanost podizanja Zelene zastave i predstavljanja srebrnog certifikata održana je 20. svibnja 2011.

Osim ovog osnovnog cilja u Školi će se odgovarajuća pažnja posvećivati uređenju interijera i okoliša Škole, zbrinjavanju otpada, osobnoj higijeni, zdravoj prehrani i zdravom načinu življenja.

1. Odbor Eko – škole

Osim izrade Plana djelovanja Odbor će poticati nastavnike, djelatnike i učenike na niz aktivnosti kojima je svrha ušteda vode, ali i uređenje interijera i okoliša škole (zelenilo, podizanje osobne higijene i sl.). Članovi Odbora koordinirat će sve aktivnosti u pripremi i organizaciji Eko-dana Škole. Odbor je intenzivno radio na povezivanju Škole s Poglavarstvom Grada Pazina, koje je dalo svesrdnu podršku ovome projektu.

2. Plan djelovanja

U okviru programa Eko–škole posebna će se pozornost pridavati štednji i racionalnom korištenju vode i električne energije. To utječe na život svih učenika i djelatnika u školi i kod kuće.

Aktivnosti Eko-odbora Škole:

– sve učenike i djelatnike upoznati s planom i programom štednje i racionalnog korištenja vode i električne energije u Školi,
– organizirati Eko-dan Škole – projektni dan 25. studenog 2011. godine na temu: Eko-etno II. – Tradicionalni praznici i S hranom do zdravlja. Raspisat će se nagradni natječaj za Najekofoto 2011.
– u pripremi Eko-dana uključit će predsjednike stručnih vijeća, Nastavničko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja,
– pratiti i redovito objavljivati sve informacije vezane za realizaciju projekta Eko-škole na oglasnoj ploči i u lokalnim medijima,
– pratiti cijenu vode i potrošnje te o tome obavještavati učenike i davati im adekvatne zadatke,
– dati prijedlog za dizajn majica za članove eko-patrole,
– poticati učenike na istraživanje i predlaganje oblika racionalnijeg utroška vode i električne energije,

Aktivnosti Odbora za praćenje potrošnje vode i električne energije:

– izračunavati i pratiti potrošnju vode i električne energije po danima, tjednima odnosno mjesecima,
– uz pomoć tablica i grafikona načinit usporedbe po danima, tjednima i mjesecima,
– utvrditi koji su razlozi utjecali na promjene,
– davati preporuke Eko–odboru Škole,
– davati preporuke na temelju vlastitih istraživanja,

Aktivnosti nastavnika:

– kroz redovne nastavne programe graditi kod učenika svijest o održivom načinu življenja, ukazivati na važnost uštede vode kao (kao izvora života) i električne energije,

Aktivnosti Eko vijeća

Na inicijativu Eko-odbora osnovano je Eko vijeće Škole kao savjetodavno tijelo Eko odbora. Eko vijeće čine učenici, izabrani predstavnici razrednih odjela te predstavnici eko projekata Škole: SEMEP i GLOBE program. Učenici članovi Vijeća će na sastancima Vijeća iznositi prijedloge svoga razrednog odjela za izradu plana djelovanja za školsku godinu, informiraju učenike s planom i programom štednje i racionalnog korištenja vode u Školi, voditi bilješke i o svim odlukama i prijedlozima informirati učenike razrednog odjela, predlagati Eko-odboru teme radionica za Eko-dan Škole, inicirati na satovima razrednika razgovor o programu i ostvarivanju programa Eko-škole, predlagati Eko-odboru način rada eko-patrole, pratiti i vrednovati provedbu programa kroz različite upitnike i anketne listove koje će sami obrađivati.

3. Rad prema nastavnom programu

U izvedbenim programima eko-sadržaji bit će obilježeni zelenom bojom. Isti će se upisivati u razrednu knjigu zelenom bojom. Dio eko-sadržaja realizirat će se terenskom nastavom.

4. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

U predvorju Škole ažurirati info-pano EKO – MOJA ŠKOLA preko kojega se obavješćuju učenici, nastavnici, zatim ostali djelatnici Škole, roditelji te svi oni koji posjećuju Školu. Putem pisanih i elektronskih medija redovno će se obavještavati javnost o svim aktivnostima vezanim za ostvarenje ovoga projekta. Na web-stranicama Škole redovno će se donositi vijesti o ostvarenju projekta. U okviru Eko-dana izdat će se dnevne novine pod nazivom Oko na eko.