SEMEP

U okviru UNESCO-ova projekta odgoja i obrazovanja za okoliš u jugoistočnom Sredozemlju – SEMEP (South Mediterranean Sea Projekt), realizira se istraživanje Voda u našem okolišu. Projekt je interdisciplinaran i povezuje više predmetnih područja (engleski, zemljopis, povijest, biologija, geologija, fizika itd.), a u cijelosti se provodi na engleskom jeziku. Škole koje sudjeluju u projektu SEMEP razmjenjuju podatke sa školama u inozemstvu preko Interneta i elektroničke pošte. Voditeljica SEMEP- a u Školi je prof. Dušica Dorčić.

Stranice