Istraživanje – Kako smo radili na daljinu?

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Kako smo radili na daljinu?

Analiza i zaključci istraživanja za Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Istarske županije

Nastava matematike na daljinu

Uz promjene u načinu poučavanja uvođenjem Škole za život, pred sudionike nastavnog procesa, postavljen je još jedan veliki izazov, nastava na daljinu.

Uporaba digitalne tehnologije za učenike te nastavnike i način komunikacije zahtjevao je drugačiji pristup u odnosu na dosadašnji način rada.

Za usvajanje ishoda u nastavnom predmetu Matematika važno je vođenje i podrška nastavnika posebno na razini rješavanja problema. U nastavi na daljinu, novom načinu rada, primjenjivane su nove metode i oblici rada.

Vrednovanje usvojenih ishoda je za nastavnike bio osobito zahtjevan zadatak, posebno provedba pisanih provjera i ispravaka negativnih ocjena te usmenih provjera znanja.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza je provedba nastave matematike daljinu tijekom 2019./2020. školske godine u srednjim školama Istarske županije. Cilj istraživanja je ispitivanje oblika komunikacije te načina i vremena izvođenja nastave i vrednovanja.

Provedba ankete

Anketa Kako smo radili na daljinu provedena je 1.7.2020 – 5.7.2020. u tjednu prije online Županijskog stručnog vijeću nastavnika matematike Istarske županije održanog 7.srpnja 2020. na na uzorku od 22 nastavnika/ce (u nastavku ispitanika).

Anketa se sastojala od ukupno 10 pitanja od kojih je 5 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u jednom pitanju mogućnost više odgovora) te 5 pitanja otvorenog tipa.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje – Kako smo radili na daljinu

Istraživanje postavljeno 13.srpnja 2020.