Istraživanje – uporaba digitalnih alata u nastavi matematike

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

 

Uporaba digitalnih alata u nastavi matematike

Analiza i zaključci istraživanja provedenog na Županijskom stručnom vijeću

nastavnika matematike Istarske županije

 

Digitalni alati u nastavi

Napredak i razvoj tehnologije utječe na društvo i okruženje, promjenu sustava, pa i obrazovnog. Možemo li zamisliti dan bez Interneta, mobitela i računala? Mogu li ga zamisliti naši učenici?

Informacijsko komunikacijske tehnologije su svakodnevnica naših „multitasking” učenika, što se može pretvoriti u prednost pri poučavanju ako se razmišlja o odmaku od tradicionalne nastave.

Obrazovne tehnologije podrazumijevaju tehnički medij i tehnologije koje služe za postizanje obrazovnih ciljeva. Da bi obrazovne tehnologije bile učinkovite trebaju biti primjerene ciljevima, sadržajima i osobinama učenika. Istraživanja su pokazala da da IKT ima pozitivne rezultate u poučavanju, samo ako se uklapa u „tradicionalno” poučavanje. (Matijević 2004.)

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza o uporabi digitalnih alata u nastavi matematike u radu srednjoškolskih nastavnika Istarske županije. Cilj istraživanja je ispitivanje stavova prema uporabi digitalnih alata u nastavi te samoprocjena nastavnika o kompetencijama u tom području i potreba za edukacijom.

Prije sastavljanja anonimne ankete (upitnika za nastavnike/ce) određene su kategorije u kojima će biti grupirana pitanja:

  • Podaci o ispitanicima (zanimanje, spol, starosna dob, godine staža)
  • Uvjeti rada u učionicama (računalo, projektor i pristup Internetu za nastavnika, pristup Internetu za učenike)
  • Priprema za nastavu (uporaba digitalnih alata u pripremi za nastavu, izrada vlastitih obrazovnih sadržaja, korištenje gotovih obrazovnih sadržaja, autorska prava)
  • Komunikacija s učenicima (komunikacija društvenim mrežama, e-mailom)
  • Nastava (digitalni alati u nastavi, aktivnosti u kojima se najčešće koristi)
  • Stav prema uporabi digitalnih alata u nastavi (nastavni proces, dobrobit za učenike)
  • Samoprocjena (poznavanje digitalnih alata, način edukacije, potreba za edukacijom)

Provedba ankete

Anketa Uporaba digitalnih alata u nastavi matematike provedena je na Županijskom stručnom vijeću nastavnika matematike Istarske županije održanom 25. veljače 2020. u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin na uzorku od 31 nastavnika/ce (u nastavku ispitanika).

Anketa se sastojala od ukupno 25 pitanja od kojih su 24 pitanje bila pitanja višestrukog odgovora (u dva pitanja mogućnost više odgovora) te jedno pitanje otvorenog tipa.

Ispitanici su imali mogućnost ispunjavanja upitnika odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365 ili upisivanjem odgovora na ista pitanja ankete na papiru.

Od ukupno 31 ispitanika, 17 ili 54.84% ih je na anketu odgovorilo putem obrasca, a preostalih 14 ili 45.16% odgovaranjem na anketu na papiru.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje – Uporaba digitalnih alata u nastavi matematike

Istraživanje postavljeno 12.lipnja 2020.