Vježba evakuacije i spašavanja

U Školi je 1. ožujka 2019. godine uspješno provedena vježba evakuacije i spašavanja u slučaju nesreće izazvane potresom. Cilj provođenja Vježbe je bio provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te provjera osposobljenosti i uvježbanosti učenika i osoblja Škole za provedbu složenih zadaća  sklanjanja i evakuacije u slučaju nesreće. U vježbi su sudjelovati svi učenici jutarnje smjene, nastavnici, stručni suradnici, te administrativno i tehničko osoblje Škole. Stručnu pomoć u pripremi i provedbi Vježbe pružili su Javna vatrogasna postrojba  Pazin, Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, te djelatnici MUP –a  Područnog ureda civilne zaštite Pazin.

Izvještaj Tv Istre pogledajte na slijedećoj poveznici: http://tvistra.hr/u-pazinskoj-srednjoj-skoli-odrzana-simulacija-evakuacije-u-slucaju-potresa/

 

 

 

Arhiva novosti