Skupina robotičara Škole

Početkom ove školske godine skupina robotičara Škole počela je s projektom mBot. Do sada su uspjeli napraviti programe koje izvršava robot: praćenje linije pomoću senzora, samostalno kretanje te automatsko izbjegavanje prepreka, mijenjanje boja svjetla na robotu, glasovne naredbe: Go backwards, Go forward, Turn left, Turn right, Dance, Stop, razvili kontroliranje robota pomoću daljinskog upravljača (remote control) ili kontrola preko smartphonea. Rad robota demonstrirali su pred učenicima Škole. Zahvaljujući velikoj zainteresiranosti i sve boljoj opremi sve se više učenika priključuje skupini robotičara Škole, kao izvannastavnoj aktivnosti. Na realizaciji ovog projekta radili su učenici trećeg razreda tehničara za elektroniku Luka Škrlj, David Šajina, Luka Bayer i Vito Vekić. Mentor robotičara je prof. Josip Banko.

Link za video: https://www.youtube.com/watch?v=cY3Vhtx_Qg0

Arhiva novosti