Radionice UPSHIFT

Učenici naše škole su sudjelovali od 9. do 11. travnja 2022. na trodnevnoj radionici za mlade UPSHIFT koju provode Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), a u sklopu aktivnosti pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete, financiranog sredstvima Europske unije.
Na radionici je sudjelovalo 10 najboljih timova mladih u dobi od 13 do 19 godina Istarske i Primorsko goranske županije gdje su dobili mentorsku podršku za realizaciju vlastite ideje kojom žele donijeti pozitivnu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici.
Naš tim se sastojao od 3 učenice trećeg razreda gimnazije, Tee Cvejić, Emili Simonetti i Azre Sadiković te mentorice Nikoline Kostadinović. Ideja je bila napraviti posebne spremnike za pekarske ostatke, primarno kruh, za koje u gradu Pazinu nema posebnih spremnika, nego se bacaju u miješani komunalni otpad. Prikupljeni stari kruh i ostali pekarski proizvodi bi se dali na korištenje lokalnim OPG-ovima gdje bi se koristili za prehranu životinja. Učenice su, zajedno s mentoricom iz škole i samog UPSHIFT-a, osmislile i dizajn spremnika, volumen, lokacije u gradu, logo, slogan te napravile troškovnik. Odlična ideja!

Arhiva novosti