Rad tijekom školskih odmora

zgrada-3

Učenici Škole koji žele raditi tijekom školskih odmora (proljetnog, ljetnog, zimskog) trebaju obavljanje poslova regulirati putem ugovora o povremenom radu redovnog učenika koji za učenike naše Škole, na temelju odobrenja Ministarstva rada i socijalne skrbi, izdaje Tajništvo Škole. Učenicima koji su radili prethodnih godina produžuje se iskaznica i izdaje novi ugovor. Učenici koji žele prvi put obavljati povremene poslove javljaju se u Tajništvo radi izdavanja iskaznice i ugovora.
Za izdavanje iskaznice potrebna je fotografija učenika veličine 2,5 x 3 cm (ili manja), za maloljetne učenike izjava roditelja (preuzeti obrazac u Tajništvu), jedinstveni matični broj građana (JMBG) i osobni identifikacijski broj (OIB) te žiro račun učenika otvoren u bilo kojoj banci.
Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti /N.N. 121/10./ poslove posredovanja za naše učenike obavlja isključivo naša Škola (ne mogu više posredovati druge srednje škole)
Za dodatne informacije javite se u Tajništvo Škole.

Arhiva novosti