Predavanja za učenike Škole

Grad Pazin je prijavio projekt ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom na EU financiranje putem Kohezijskog fonda i za to dobio sufinancirana sredstva. Nakon provedene nabave za izvođača aktivnosti po projektu odabran je Energetski institut  Hrvoje Požar Zagreb. Projektom je planirana edukacija mladih srednjoškolaca na području obuhvata projekta. Planirano je održati edukativne tribina za našu Školu i Pazinski kolegij. S Energetskim institutom je dogovoreno da se u našoj Školi održe dva predavanja i to u četvrtak, 6. lipnja prema sljedećem rasporedu:

PRVO PREDAVANJE u 10,30 sati, prisustvovat će 2.E4, 2.K i 3.D.

DRUGO PREDAVANJE u 11,15 sati, prisustvovat će 2.A, 2.B, 2.C i 2.D.

Arhiva novosti